FAQ

FAQ over een PhD in Nederland

  1.      Wanneer kwalificeer ik voor een promotieplaats?

Wanneer je in het bezit bent van een masterdiploma, doctoraaldiploma of vergelijkbaar kwalificeer je voor een promotieplaats aan een Nederlandse universiteit of vergelijkbare instelling.

  1.      Hoe kom ik aan een promotieplaats?

Fulltime promoveren wordt in de meeste gevallen als een volwaardige baan gezien. Op onderstaande pagina vind je meer informatie over het vinden van een geschikte promotieplaats: https://hetpnn.nl/promoveren/vacatures/.

Daarnaast biedt de Rijksuniversiteit Groningen momenteel de mogelijkheid om PhD student te worden. Dit betekent dat je je aanmeldt voor een PhD programma en als student geregistreerd wordt. Je bent dus geen werknemer van de universiteit en ontvangt ook geen salaris. PNN is geen voorstander van dit bursalensysteem. Meer informatie is te vinden via http://www.rug.nl/education/phd-programmes/.

  1.      Kan ik op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats komen?

Het is zeker mogelijk om op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats te komen. Het aanboren van je netwerk is hierbij cruciaal. Indien je een professor bereid vindt om je promotor te worden, is het nog wel zaak om aan voldoende financiering te komen.

Het is mogelijk om via een open ronde binnen een universiteit of vergelijkbare instelling aan een positie te komen. Vaak betekent dit bij toekenning dat je als fulltime promovendus/promovenda wordt aangesteld.

Het is daarnaast ook mogelijk om eigen financiering te regelen door middel van een beurs. Je treedt dan niet in dienst bij een universiteit of vergelijkbare instelling, maar kan vaak wel fulltime onderzoek doen aan de desbetreffende universiteit of instelling.

Het is ook mogelijk om op basis van eigen financiering in deeltijd onderzoek te gaan doen. In dat geval behoor je tot de groep van zogenaamde buitenpromovendi. Voor meer informatie over financiering, zie https://hetpnn.nl/links/subsidiesites/ en https://hetpnn.nl/promoveren/financiering/.

  1.      Welke rechten heb ik als promovendus/promovenda?

Promovendi met een dienstverband hebben de rechten die de meeste leden van het wetenschappelijk personeel ook hebben. Meer informatie over deze rechten is te vinden via de VAWO, de landelijke vakbond voor de wetenschap (d.w.z. wetenschappelijk en ondersteunend personeel) – zie https://www.vawo.nl/. Het is handig om lid te worden van de VAWO. Leden komen namelijk in aanmerking voor rechtsbijstand mocht dit nodig zijn.

Buitenpromovendi behoren niet tot het personeel van een universiteit of vergelijkbare instelling en komen daarmee niet in aanmerking tot rechtsbijstand van de VAWO. Het is dus raadzaam je eigen rechtsbijstand elders goed te regelen.

  1.      Hoe kan ik het meeste halen uit mijn promotietraject?

Naast het feit dat een promotietraject vooral hard werken is, zijn er voldoende manieren om je tijd als promovendus/promovenda te verrijken.

PNN heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het voor promovendi mogelijk te maken om tijdens hun promotietraject een ‘pauze’ te nemen en een positie buiten de wetenschap te vervullen voor een periode van 3–6 maanden met als doel om kennis te maken en ervaring op te doen met een niet-wetenschappelijke carrière. Meer informatie over ons Professional PhD Program vind je op onze website: https://hetpnn.nl/ppp/.

Daarnaast kan het zo zijn dat je als promovendus/promovenda ideeën hebt over beleidsmatige zaken met betrekking tot promotietrajecten. Meedenken hierover kan bijvoorbeeld bij je lokale promovendi-overleg – zie https://hetpnn.nl/over-ons/promovendi-overleggen/ voor een overzicht van de promovendi-overleggen die momenteel lid zijn van PNN.

Ook valt te denken aan het bekleden van een functie in een faculteitsraad of universiteitsraad. Dit is vooral interessant voor promovendi met een dienstverband.

Natuurlijk kan je ook geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van je ideeën op nationaal niveau. In dat geval biedt PNN een mooie mogelijkheid. Bij PNN horen we graag van promovendi die mee willen denken. Vacatures voor bestuursfuncties of voor één van de commissies van PNN, zoals de National PhD Day commissie, worden op de website geplaatst en verspreid via AcademicTransfer. Desalniettemin staan we geïnteresseerden graag te woord. Vragen kunnen gemaild worden naar info@hetpnn.nl.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.FAQ about doing a PhD in the Netherlands

  1.      When do I qualify for a PhD position?

In case you have obtained a master’s degree or equivalent you qualify for a PhD position at a Dutch university or similar institution.

  1.      How can I apply for a PhD position?

Most PhD positions are paid positions and so most PhD candidates are employed by a Dutch university or similar institution and receive wages accordingly. Because of this, you will have to apply for a job opening and the selection procedure usually entails a job interview and any form of assessment. Most job openings can be found at https://www.academictransfer.com/. From there, you can easily access the websites of individual universities and similar institutions in order to obtain further information.

At Groningen University, it is currently possible to apply for a PhD studentship. As a PhD student, you will not be employed by the university and are expected to obtain your own funding since you will not receive any wages. Furthermore, social benefits are severely limited. PNN does not endorse this form of a PhD trajectory and advises against pursuing such a position. Additional information about these PhD studentships can be found here: http://www.rug.nl/education/phd-programmes/?lang=en.

  1.      Can I apply for a PhD candidateship with my own proposal?

It is possible to contact a professor directly with your own PhD proposal. In case a professor agrees to be your supervisor, you will need to secure funding for your research.

Of course, it is possible to apply for an open call for PhD candidates at the university or institution where your supervisor is stationed. Upon endorsement of your PhD proposal, you will be employed as a PhD candidate.

It is also possible to secure your own funding. In case you do so, you will not be employed by the university or institution where you wish to conduct your research. It is nonetheless possible to conduct your research fulltime at that university or institution.

It is also possible to conduct your research part-time – in that case you will belong to the group of so-called external PhD candidates.

For further information about funding options, see https://hetpnn.nl/en/links/subsidiesites/.

  1.      What rights do I have as a PhD candidate?

As an internal PhD candidate, you enjoy the rights that academic employees have. Further information about the rights of academic employees can be obtained from the VAWO, the Dutch labour union for academic and support personnel – see https://www.vawo.nl/en/. It is useful to apply for VAWO membership in order to be eligible for legal assistance when needed.

As an external PhD candidate, you are not an employee. Because of this, you are not eligible to receive legal assistance from the VAWO and so it is wise to make your own arrangements.

  1.   How can I make the most of my PhD project?

Next to the fact that a PhD project requires a lot of hard work, there are ways to enrich your time spent as a PhD researcher.

For instance, PNN has been working hard on enabling PhD candidates to take a break from their research and take up a position outside of academia for a period of 3–6 months on average in order to explore non-academic career opportunities. More on our Professional PhD program can be found here: https://hetpnn.nl/en/ppp/.

In addition, as a PhD researcher, you might develop or already have all sorts of ideas about policies that are relevant for PhD candidates and/or concern PhD positions in general. In that case, you might want to apply for a position at your local PhD council – see https://hetpnn.nl/en/over-ons/promovendi-overleggen/ for an overview of the PhD councils that are currently affiliated to any of the Dutch universities or university medical centres and are members of PNN.

It also possible to become active on a faculty board or university board. This is especially interesting for internal PhD candidates.

Of course, you might also be interested in developing your ideas at a national level and apply for a position with PNN. At PNN, we are always keen to hear from those who wish to think about topics related to doing a PhD in the Netherlands. Vacancies for positions on the PNN board or on any of its committees, such as the National PhD Day committee, are published on our website and on the website of AcademicTransfer. Queries about any job openings are more than welcome and can be emailed to info@hetpnn.nl.

No rights can be derived from this information.