Diversiteit

beeld: Pixabay
Een universiteit heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit in de samenleving. Dit doen zij door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de herkenning van een hartaanval (mannen hebben vaak andere symptomen dan vrouwen), naar de technische ontwikkeling van protheses (mensen met een lichamelijke beperking hebben behoefte aan geïndividualiseerde ondersteuning), of naar de interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen (de rol van minderheidsgroepen in historische ontwikkelingen).
Maar de wetenschap moet ook de hand in eigen boezem steken. De afgelopen jaren is er toenemend aandacht voor de thema’s gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit bínnen de muren van de universiteit: er zijn meer vertrouwenspersonen aangesteld om excessen van sociale onveiligheid bespreekbaar te maken; er zijn meer portefeuillehouders Diversiteit benoemd om hier op beleidsniveau aandacht aan te geven; en er is meer financiële ruimte ter ondersteuning van minderheidsgroepen. De cijfers zijn nog niet best: van alle hoogleraren is slechts 20,8% vrouw en etnische minderheden krijgen minder vaak een beurs voor wetenschappelijk onderzoek. Sociale onveiligheid op de werkvloer is méér dan seksuele intimidatie of verbaal geweld. “Micro agressie” op dagelijkse basis kan desastreus zijn voor promovendi. Een ongepast grapje tijdens een overleg met collega’s, een ons-kent-ons netwerk waar je alleen met een bepaalde houding tussen komt, of het gevoel niet te worden uitgenodigd op een sollicitatie gesprek vanwege je achternaam, geslacht of hobbies.
Promovendi zijn de toekomst van de wetenschap. Ongelijkheid kan afschrikken en het gevoel geven dat je er niet bij hoort. Dit leidt tot een vrijwillig of onvrijwillig vertrek uit de wetenschap met verlies van jong talent ten gevolg.
PNN staat voor inclusiviteit in de academie in de breedste zin van het woord. Ongeacht je fysieke staat, je ethnische achtergrond, je seksuele geaardheid of geslacht: iedereen moet dezelfde mogelijkheden krijgen om zich te profileren in de academische setting. Inclusiviteit leidt tot diversiteit, en diversiteit tilt de wetenschap naar een hoger niveau.
PNN maakt zich hard voor dit thema en gaat met betrokkenen in gesprek. PNN is betrokken bij het nieuwste onderzoek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH website) naar cum laude regelingen en de samenstelling van promotiecommissies. Goede initiatieven brengt PNN actief onder de aandacht (rapport LVNHrapport VAWO/FNV, LERU). PNN inventariseert via de lokale vertegenwoordiging van promovendi en een toekomstige nationale survey naar problemen én best practices bij de achterban.