Vacature: Onderzoeker project Selectie & Toegankelijkheid (Onderwijsinspectie)

Momenteel zoekt de Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) een enthousiaste promovendus die gedurende een half jaar als onderzoeker bijdraagt aan de projectgroep Selectie en Toegankelijkheid van de afdeling Hoger Onderwijs.

Vanzelfsprekend participeer je in het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling:

Je neemt deel aan het overleg in de projectgroep Selectie & Toegankelijkheid, het afdelingsoverleg en het teamoverleg. De tijdelijk onderzoeker vervult ook de rol van projectsecretaris. Daarnaast behoort incidentele inzet in andere werkzaamheden (instellingsonderzoeken, ronde tafels, gesprekken met externen) tot de mogelijkheden, al naar gelang je interesse en de kansen die zich voordoen.

Onderzoeksachtergrond:

Onderzoeksproject Selectie en Toegankelijkheid

De rendementen in het hoger onderwijs zijn al jaren (te) laag. Om die rendementen op orde te krijgen, heeft de minister diverse maatregelen genomen om de mogelijkheden van selectie voor en na de poort uit te breiden. Het betreft onder meer de maatregelen die mogelijk zijn gemaakt door de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) die per 1 september 2013 inwerking is getreden, zoals de studiekeuzecheck.

De maatregelen schuren mogelijk met het idee van een voldoende breed toegankelijk HO. We voeren daarom een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de gevolgen van de wet KiV. We onderzoeken hoe instellingen selecterende maatregelen invoeren en of er sprake is van een cumulatie van maatregelen. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de spanning die er bestaat tussen brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs enerzijds en het streven naar een hoger niveau en grotere selectiviteit anderzijds.

Andere onderwerpen van onderzoek zijn het invoeringsproces van volledige decentrale selectie bij bacheloropleidingen met een numerus fixus met ingang van studiejaar 2017-2018 en studenten met een functiebeperking.

Meer informatie vind je hier 

Vacature: Onderzoeker project ‘Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs’

Onderzoeker project ’Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs’

Momenteel zoekt de Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) een enthousiaste promovendus die gedurende een half jaar als onderzoeker bijdraagt aan het project ‘Taalbeleid binnen instellingen van het hoger onderwijs’.

Vanzelfsprekend participeer je in het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling hoger onderwijs van de inspectie. Je neemt deel aan het overleg van de projectgroep Taalbeleid, het afdelingsoverleg en het teamoverleg. Daarnaast behoort incidentele inzet in andere werkzaamheden (instellingsonderzoeken, ronde tafels, gesprekken met externen) tot de mogelijkheden, al naar gelang je interesse en de kansen die zich voordoen.

Onderzoeksachtergrond:

“Vacature: Onderzoeker project ‘Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs’” verder lezen

Junior beleidsmedewerker SGW

SGW is op zoek naar een promovendus (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker voor de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

Interesse? Klik hier voor meer informatie

Vacatures

Je kan deelnemen aan het Professional PhD Program (PPP) door te solliciteren op beschikbare vacatures of zelf een bedrijf voor te stellen.

ppp_logo_blue1              

!! NWO zoekt een promovendus voor een vacature als junior beleidsmedewerker voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden binnen het Professional PhD Program bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Gewenste startdatum is 01 december 2017 of 01 januari 2018. Kom werken bij NWO in Den Haag tijdens je promotie en solliciteer vóór 17 november 2017 !!

ppp_logo_blue1              

!! NWO zoekt een promovendus voor een vacature als junior beleidsmedewerker voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden binnen het Professional PhD Program bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Gewenste startdatum is 01 december 2017 of 01 januari 2018. Kom werken bij NWO in Den Haag tijdens je promotie en solliciteer vóór 5 november 2017 !!

PNN werkt samen met Academic Transfer bij de vacatureplaatsing.

at-logo

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

You can participate in the Professional PhD Program (PPP) by applying for any available vacancies or by proposing a company yourself.

ppp_logo_blue1              

!! NWO is looking for a Dutch-speaking PhD candidate for a vacancy as junior policy advisor for 0.8-1.0 fte for 6 months in the Professional PhD Program at the Netherlands Initiative for Education Research (NRO). Expected starting date is 01 December 2017 or 01 January 2018. Come and work at NWO in the Hague during your PhD and apply before November 17, 2017 !!

ppp_logo_blue1               

!! NWO is looking for a Dutch-speaking PhD candidate for a vacancy as junior policy advisor for 0.8-1.0 fte for 6 months in the Professional PhD Program at Social Sciences and Humanities (SSH). Expected starting date is 01 December 2017 or 01 January 2018. Come and work at NWO in the Hague during your PhD and apply before November 5, 2017 !!

PNN works with Academic Transfer on the placement of vacancies.

at-logo

For more information on the PPP see this infosheet or mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!