Professioneel PHD programma

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling verlenen steun aan het Professional PhD Program (PPP) door hun naam aan het project te verbinden. De samenstelling van het comité laat zien dat er een breed academisch draagvlak bestaat voor het PPP. De leden delen de overtuiging dat het project een belangrijke bijdrage kan leveren aan de loopbaanontwikkeling van promovendi, het benadrukken van de waarde van een promotie buiten de academische wereld, en de versterking van de bestaande banden tussen wetenschap, bedrijfsleven en publieke sector.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Prof. Dr Ed Brinksma
Rector magnificus Universiteit Twente

Dr Karl Dittrich
Voorzitter VSNU

Prof. Dr Jos Engelen
Voorzitter NWO en hoogleraar experimentele fysica aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. Dr Jeroen Geurts
Voormalig voorzitter De Jonge Akademie en hoogleraar translationele neurowetenschappen aan VUmc Amsterdam

Voor meer informatie lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail ons via info@hetpnn.nl!

 

Voor wie?

(1) Voor wie is het PPP bedoeld?

Het PPP is voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, onderzoeksinstelling, of universitair medisch centrum die tijdens het promotietraject werkervaring willen opdoen. De vacatures worden voornamelijk gericht op medewerkerpromovendi, maar buitenpromovendi kunnen ook in aanmerking komen en worden aangeraden om te solliciteren. Het PPP staat open voor promovendi met de Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit. Afhankelijk van de vacature kan kennis van het Nederlands en/of het Engels worden vereist alsmede specifieke vaardigheden voor de vacature. De promovendus moet het PPP wel kunnen afmaken tijdens het promotietraject.

(2) Hoe wordt de aanstelling geregeld?

Professional PhD Program

Het Professional PhD Program (PPP) is een initiatief van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) om de doorstroom van promovendi in Nederland naar een baan buiten de wetenschap te verbeteren. Hoewel in het huidige promotietraject de focus ligt op doorstroom naar een wetenschappelijke carrière, werkt ongeveer 70% van de gepromoveerden buiten de wetenschap, bijvoorbeeld in de publieke sector of in het bedrijfsleven. Door deel te nemen aan het PPP krijgen promovendi de kans om bij een organisatie buiten de universiteit een aantal maanden aan te slag te gaan met een door de organisatie aangedragen project uit de dagelijkse praktijk. Het PPP is oorspronkelijk opgestart met een subsidie van het Sociaal Fonds voor de KennisSector (SoFoKleS).

De duur van deelname aan het PPP bedraagt meestal tussen de 3 en 6 maanden. Het project kan parttime (vanaf 0,2 fte) of fulltime (tot 1,0 fte met onbetaald verlof) worden uitgevoerd. De tijdelijke werkgever betaalt enkel het salariscomponent van de kosten van de promovendus (dus geen WW-verantwoordelijkheid) conform de CAO NU/UMC/OI. PNN heeft hierbij geen inspraak, maar faciliteert enkel de sollicitaties en contacten, en is op geen enkele wijze aansprakelijk. De partijen leggen een projectplan vast met voldoende inhoudelijke diepgang en zorg voor haalbaarheid. Na het afronden van de opdracht keert de promovendus weer terug naar de universiteit om het proefschrift af te ronden.

PNN wil met het PPP laten zien hoe waardevol promovendi buiten de academische wereld kunnen zijn en de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven versterken. Organisaties leren tijdens het PPP wat de toegevoegde waarde van een promovendus is voor hun organisatie. Zij kunnen tegen relatief geringe kosten gebruik maken van toptalenten die bekend staan om hun analytisch denkvermogen, specialistische kennis, en bereidheid om hard te werken. Promovendi leren tijdens het PPP bewust gebruik te maken van de transferable skills die tijdens het promotietraject zijn opgedaan, zoals goed projectmanagement en vakkundig presenteren, en krijgen de gelegenheid om zich in te zetten voor een actuele kwestie. Zij komen in contact met diverse organisaties buiten de wetenschap en krijgen een duidelijk beeld van carrièremogelijkheden na de promotie.

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail ons via info@hetpnn.nl!