Promovendi podcast

Het PNN was te gast bij de gloednieuwe podcast Goed Gebekt Intellect! In de aflevering bespreken we de PNN PhD survey rapporten, het Experiment Promotieonderwijs, en sociale veiligheid op instellingen. Check ook de andere afleveringen van Goed Gebekt Intellect, de podcast voor en door promovendi! Wil je meer weten over de podcast of jouw verhaal delen? Neem contact met ons op!

 

PNN Beleidsplan 2021

Bij dezen presenteert het PNN haar Beleidsplan 2021 . Het PNN heeft voor het komende jaar een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder het vergroten van haar zichtbaarheid voor promovendi en relevante partijen, het aanpakken van de hoge werkdruk in de academie en aandacht vragen voor mentale gezondheidsrisico’s. Daarnaast zal PNN zich inzetten voor goede randvoorwaarden en een sociaal veilige werkomgeving, en sluit zij aan bij het nieuwe erkennen en waarderen van promovendi.

Middels deze speerpunten zal het PNN belangen blijven behartigen van promovendi en zich inzetten voor een hoog kwalitatief en toekomstbestendig promotieklimaat in Nederland.

VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO

Deadline 14 januari: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt twee plaatsen aan in het kader van het Professional PhD Program (PPP)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is onderdeel van NWO en functioneert onder een onafhankelijke Stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Het NRO-bureau maakt deel uit van het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs, o.a. door het organiseren van subsidierondes. “VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO” verder lezen

PNN wenst jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Het jaar 2020 is geen gemakkelijk jaar geweest. Velen van ons hebben geworsteld met dataverzameling, onzekerheid over hun contractverlenging en een ontoereikende thuiswerkplek. Sommige promovendi konden niet terug naar hun thuisland om bij familie te zijn, en velen kampen met eenzaamheid en moedeloosheid. PNN wil iedere promovendus/-a graag een hart onder de riem steken.

PNN zal zich blijven inzetten voor de rechten van promovendi, zoals betere arbeidsomstandigheden en toegankelijkheid van hulpstructuren en voorzieningen. We blijven de impact van de coronacrisis op promovendi en hun promotietrajecten volgen, en zullen aandacht blijven vragen voor het welzijn van promovendi. We kunnen dit niet doen zonder de waardevolle hulp van de lokale promovendioverleggen en onze partnerorganisaties.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe ondanks de buitengewone omstandigheden, en een gelukkig en gezond nieuwjaar!