Persbericht: Bijna een kwart van de promovendi die onderwijs geven wordt daar niet voor betaald

23.3% van de promovendi die onderwijs geven wordt daar niet voor betaald. Dat blijkt uit onderzoek van PNN op basis van een survey onder 1,601 promovendi in Nederland. Bijna de helft van de promovendi zou volgens hun contract onderwijs moeten geven, maar in de praktijk geeft twee derde van de promovendi onderwijs. Van de groep die formeel gezien geen onderwijs zou hoeven geven, maar dat toch doet, krijgt de overgrote meerderheid (86%) daar niet voor betaald. “Persbericht: Bijna een kwart van de promovendi die onderwijs geven wordt daar niet voor betaald” verder lezen

Persbericht: 18,6% van de promovendi heeft te maken (gehad) met ongewenst gedrag op de werkvloer

Maar liefst 18,6% van de promovendi heeft wel eens te maken (gehad) met discriminatie, seksuele intimidatie, schendingen van de wetenschappelijke integriteit, of andere vormen van ongewenst gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van PNN op basis van een survey onder 1.601 promovendi in Nederland. Van de verschillende vormen van ongewenst gedrag komt met name discriminatie relatief vaak voor (8.6%).

“Persbericht: 18,6% van de promovendi heeft te maken (gehad) met ongewenst gedrag op de werkvloer” verder lezen

Coronavirus – Verblijf na de studies

In april is een groep internationale afgestudeerden een petitie gestart om het zoekjaar uit te breiden om de afname in vacatures en netwerk mogelijkheden te accomoderen. In een geschreven reactie op de vragen van het parlement legt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het niet mogelijk is om het zoekjaar te verlengen, aangezien de condities van deze woonvergunning in de wet staan vastgelegd en deze te veranderen een onzeker en langdurig proces zal zijn. Echter, omdat de overheid de bijdrage van de internationale studenten en kennismigranten zeer waardeert, hebben ze besloten de periode te verlengen in welke afgestudeerden geschikt zijn voor een woonvergunning als voor een kennismigrant met een lager salaris criterium.

In bijgevoegde flyer Infosheet – NUFFIC kan er meer informatie over het zoekjaar en andere woonvergunningen gevonden worden die het blijven in Nederland na het afstuderen kunnen faciliteren.

Afsluitend willen wij graag iedereen eraan herinneren dat Nederland graag in contact blijft met jullie, waar het pad jullie ook brengt. Vergeet niet om te registreren in het Holland Alumni network en laat weten wat de interesses en expertise is, zodat het gesprek kan worden aangegaan.

Nieuwe PNN voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 september 2020 is Rosanne Anholt verkozen tot nieuwe voorzitter van het PNN. Anholt promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp veerkracht in de context van internationale veiligheid en volgt Lucille Mattijssen op, die het bestuur van PNN na een jaar voorzitterschap verlaat.

Anholt kijkt ernaar uit om het komende jaar, samen met de PNN-bestuursleden en de promovendivertegenwoordigers van de universiteiten, de positie van promovendi te verbeteren. Anholt: “Wetenschappers vragen al een aantal jaar aandacht voor de hoge werkdruk, het grote aandeel tijdelijke contracten, en de structurele onderfinanciering van het onderwijs. De fundamentele problemen in de wetenschap treffen met de name de meest kwetsbare groepen, zoals promovendi. Het PNN verenigt promovendi en zet zich in om hun stem te laten horen richting beleidsmakers en de politiek. De resultaten van de PNN Survey, afgenomen onder 1600 promovendi, bieden daarvoor belangrijke aanknopingspunten.”

“Nieuwe PNN voorzitter” verder lezen

Persbericht: Driekwart beurspromovendi is liever werknemer

Beurspromovendi zouden veel vaker liever promoveren als werknemerpromovendus. Dat blijkt uit een rapport van het Promovendi Netwerk Nederland, waarin 225 beurspromovendi werd gevraagd naar hun ervaringen en voorkeuren. Maar liefst 74.4% van hen geeft aan liever als werknemerpromovendus te willen promoveren. Slechts 8.8% zou liever beurspromovendus zijn. In veel gevallen promoveren beurspromovendi als beurspromovendus omdat er geen andere posities beschikbaar waren of omdat ze geen baan als werknemerpromovendus konden vinden.

“Persbericht: Driekwart beurspromovendi is liever werknemer” verder lezen