Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs

Promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eisen dinsdag 3 december 2019 de stopzetting van het experiment promotieonderwijs. In een door promovendi opgesteld manifest geven zij aan dat het experiment, waarin promovendi als student in plaats van als werknemer werden aangenomen, tot een verslechtering van het onderzoeksklimaat heeft geleid. Daarnaast is er onvoldoende rekening gehouden met het welzijn van de studentpromovendi. Daarom willen zij, naast stopzetting van het experiment, ook een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als studentpromovendi werkzaam zijn geweest. “Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs” verder lezen

Nieuwe vacatures PNN: Algemeen bestuursleden kwaliteit en open science

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de VSNU, de KNAW, Science in Transition en Academic Transfer. We organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten, zijn actief in de VAWO (de vakbond voor de wetenschap) en Eurodoc (Europees PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendi-vertegenwoordigers van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.

Vanaf 13 december 2019 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van een twee nieuwe algemeen bestuursleden voor de portefeuilles kwaliteit en open science. Zie hieronder voor de volledige vacaturetekst:

Vacature algemeen bestuursleden PNN

Meer informatie

Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen aan Kimberley Anneveldt (secretaris@hetpnn.nl). Je sollicitatiebrief en cv kun je opsturen naar secretaris@hetpnn.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk dinsdag 26 november. De sollicitatiegesprekken vinden overdag plaats op vrijdag 29 november in Utrecht. De installatie zal plaatsvinden op vrijdag 13 december.

Lucille Mattijssen nieuwe voorzitter Promovendi Netwerk Nederland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 september 2019 is Lucille Mattijssen verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de belangenvereniging voor en door promovendi. Mattijssen promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp carrièreontwikkeling en volgt Anne de Vries op, die het bestuur van PNN na ruim een jaar voorzitterschap verlaat.

Mattijssen kijkt ernaar uit om het komende jaar, samen met de PNN-bestuursleden en de promovendivertegenwoordigers van de universiteiten, de positie van promovendi te verbeteren. “Promovendi zijn cruciaal voor het onderzoek en onderwijs aan universiteiten. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een kwetsbare positie: hun doorstroommogelijkheden in de wetenschap zijn beperkt en ze zijn vaak afhankelijk van hun begeleiders. Het PNN verenigt promovendi en heeft zo de mogelijkheid hun belangen op de agenda van beleidsmakers te zetten.”

“Lucille Mattijssen nieuwe voorzitter Promovendi Netwerk Nederland” verder lezen

Voorzitter PNN topper collegejaar ’18/’19

ScienceGuide bracht afgelopen maandag een lijst uit met toppers die afgelopen jaar bepalend zijn geweest in het hoger onderwijs. Onze voorzitter, Anne de Vries, mocht zich tot hen rekenen. Dit schreef ScienceGuide over Anne:

“Ongehinderd door het feit dat het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) nog steeds geen ‘officiële status’ heeft voor het Haagse, wist voorzitter Anne de Vries (Tilburg University) het afgelopen jaar de gemoederen flink bezig te houden. Soms is het misschien maar beter als je niet ‘officieel’ aan tafel zit zo lijkt haar credo te zijn. Het gaat immers niet om de positie maar om de inhoud.

“Voorzitter PNN topper collegejaar ’18/’19” verder lezen