VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO

Deadline 14 januari: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt twee plaatsen aan in het kader van het Professional PhD Program (PPP)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is onderdeel van NWO en functioneert onder een onafhankelijke Stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Het NRO-bureau maakt deel uit van het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs, o.a. door het organiseren van subsidierondes. “VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO” verder lezen

PNN wenst jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Het jaar 2020 is geen gemakkelijk jaar geweest. Velen van ons hebben geworsteld met dataverzameling, onzekerheid over hun contractverlenging en een ontoereikende thuiswerkplek. Sommige promovendi konden niet terug naar hun thuisland om bij familie te zijn, en velen kampen met eenzaamheid en moedeloosheid. PNN wil iedere promovendus/-a graag een hart onder de riem steken.

PNN zal zich blijven inzetten voor de rechten van promovendi, zoals betere arbeidsomstandigheden en toegankelijkheid van hulpstructuren en voorzieningen. We blijven de impact van de coronacrisis op promovendi en hun promotietrajecten volgen, en zullen aandacht blijven vragen voor het welzijn van promovendi. We kunnen dit niet doen zonder de waardevolle hulp van de lokale promovendioverleggen en onze partnerorganisaties.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe ondanks de buitengewone omstandigheden, en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

AcademicTransfer: Bereid je voor op je volgende stap in je carrière

AcademicTransfer: Ontvang gratis PhD carrièreadvies

Ooit al eens nagedacht over je werkende leven na je promotietraject? Waarschijnlijk niet, want je leeft nu en de toekomst lijkt mijlenver weg. Maar is dat wel zo?

Er is veel competitie in jouw werkveld en er zijn veel carrièrekeuzes die jou op het juiste of verkeerde pad brengen of je naar de juiste of verkeerde mensen leiden.

In de afgelopen 20 jaar heeft AcademicTransfer duizenden promovendi geholpen met hun carrière. AcademicTransfer is het Nederlandse top carrièreplatform voor iedereen die werkt in de wetenschap en academica. Laat ons jou helpen met het plannen van je PhD-carrièrepad, gratis.

“AcademicTransfer: Bereid je voor op je volgende stap in je carrière” verder lezen

Persbericht: Driekwart promovendi aangemoedigd om aan Open Science te doen

Een grote meerderheid van de promovendi wordt aangemoedigd om aan Open Science te doen (74.1%). Dat blijkt uit het negende en laatste rapport van PNN op basis van de PNN PhD Survey. In deze survey werden 1.601 promovendi ondervraagd over hun promotietraject. De Open Science praktijk die het meest wordt aangemoedigd is het open access publiceren van artikelen (63.3%), op ruime afstand gevolgd door het delen van onderzoeksdata (34.1%). “Persbericht: Driekwart promovendi aangemoedigd om aan Open Science te doen” verder lezen