Persbericht: Bijna helft promovendi heeft vergroot risico op mentale klachten, 40% overweegt te stoppen

47% van de promovendi in Nederland heeft een vergroot risico op mentale klachten. Dat blijkt uit de PhD Survey van Promovendi Netwerk Nederland (PNN), waaraan 1.601 promovendi in Nederland hebben meegedaan. Met name internationale promovendi lopen een vergroot risico op mentale problemen: maar liefst 55.6% van hen heeft een vergrote kans op mentale problemen.

“Persbericht: Bijna helft promovendi heeft vergroot risico op mentale klachten, 40% overweegt te stoppen” verder lezen

PNN PhD Survey: Stelt de relevante vragen PNN heeft jouw input nodig om de promotietrajecten in Nederland te verbeteren!

We beseffen ons dat de coronacrisis mogelijk een grote impact heeft op je promotietraject. PNN werkt op dit moment hard om oplossingen voor deze corona-gerelateerde problemen te vinden. Echter, ook zonder deze corona-gerelateerde problemen ervaren veel promovendi nog andere problemen tijdens hun promotietraject. Het is een van de kerndoelen van PNN om deze problemen aan te pakken, en daarom willen wij deze problemen identificeren en kwantificeren.

Daarom vragen we jullie om ons te laten weten wat er wel en wat er niet goed gaat in jouw promotietraject in de PNN PhD survey! De survey omvat namelijk ook allerlei onderwerpen die normaliter niet worden besproken in PhD surveys, maar die wel cruciaal zijn om de situatie van promovendi te verbeteren. PNN zal de data vertrouwelijk behandelen, dus voel je vrij om alle zorgen die je mogelijk hebt te delen.

Hoe meer promovendi de survey invullen, hoe beter PNN in staat zal zijn om problemen aan te kaarten en beleidsmaken te overtuigen van veranderingen. We roepen daarom iedereen op die op dit moment bezig is met een promotietraject, ongeacht contracttype of institutie, om deze survey in te vullen!

Daarnaast kun je, bij deelname aan de survey, je inschrijven om kans te maken om een van twee Career Coaching sessies bij een professionele carrière coach te winnen!

Je kunt de survey hier invullen!

Survey voor promovendi in de UMC´s

Omdat er in de UMCs unieke problematiek voordoet naar aanleiding van COVID-19, is er een aparte survey ontwikkeld voor promovendi in de UMC´s.  Wij horen graag van jou waar jij tegenaan loopt. Deze informatie kunnen wij vervolgens gebruiken om jouw belangen beter te behartigen tegenover beleidsmakers. Deze survey is hier te vinden.

Brede samenwerking bij corona-problematiek promovendi

Door de coronacrisis komen veel promovendi om verschillende redenen in de problemen. PNN werkt daarom op dit moment samen met PostdocNL, VSNU, NFU, NWO en ZonMw om goede oplossingen te vinden en promovendi te compenseren voor eventuele vertragingen die zij oplopen. In dit statement zetten we de gezamenlijke doelstellingen van deze samenwerking uiteen.

PNN heeft er groot vertrouwen in dat deze samenwerking zal leiden tot coulante compensatie op maat voor promovendi. De komende weken zal hard gewerkt worden aan de concrete invulling, waarbij rekening zal worden gehouden met de grote verschillen tussen onderzoeksgebieden, maar ook met verschillen tussen typen promovendi.

Eerder publiceerde PNN ook al een eigen statement over de gewenste aanpak van de coronaproblematiek van promovendi, dat voorzitter Lucille Mattijssen verder toelichtte aan het Hoger Onderwijs Persbureau . Veel van deze aanbevelingen zijn ook overgenomen in het gezamenlijke statement. Zo worden universiteiten aangespoord om ervoor te zorgen dat gezondheid niet ondergeschikt hoeft worden gemaakt aan onderzoek, maar dat bestaand onderzoek op een geschikt moment wel kan worden voortgezet. Ook worden universiteiten aangespoord om promovendi zoveel mogelijk de keuze te bieden tussen een digitale verdediging en uitstel van de verdediging.

Heb jij een persoonlijk, corona-gerelateerd probleem dat je graag met ons wilt delen, mail dan naar info@hetpnn.nl en wij zullen het meenemen in onze verdere gesprekken!

 

In de media

Hieronder vindt u een selectie van artikelen die over, of met medewerking van, PNN in de media zijn verschenen.

Afronding

De afronding van het proefschrift en de promotieplechtigheid vergen de nodige voorbereidingen. Begin hier tijdig mee en lees de volgende tips door.

De kosten

Aan een promotie hangt een kostenplaatje. De kosten van je promotie hangen van een aantal zaken af, zoals de hoeveelheid proefschriften die je laat drukken en het aantal pagina’s dat het proefschrift telt. De kosten om een proefschrift te laten drukken, hangt ook van de drukkerij af. Informeer tijdig naar de kosten bij verschillende drukkerijen, het is namelijk niet gezegd dat de drukkerij van jouw eigen universiteit het meest voordelig is. De kosten voor een receptie, feest of diner hangen uiteraard af van het aantal mensen dat je uitnodigt.

Hieronder enkele bedragen ter indicatie:

 • Proefschrift: € 2.000 tot € 6.000
 • Kleding (kopen of huren): € 100 tot € 500
 • Receptie: € 350 tot € 700
 • Diner/buffet: € 25 tot € 50 per persoon
 • Feest: € 1.000 tot € 5.000

Een promotie levert echter ook wat op. Zo krijg je van de universiteit een vergoeding voor de proefschriften die zij via de Pedel afnemen. Vaak is er een additionele vergoeding omdat er een aantal proefschriften naar andere universiteiten etc. moeten worden gestuurd, de zogenaamde ‘verplichte lijsten’. Ook zijn er fondsen die het drukken van proefschriften over specifieke onderwerpen (deels) vergoeden, of kun je proberen bij het bedrijfsleven een subsidie te krijgen, bijvoorbeeld in ruil voor het noemen van de bedrijfsnaam en het toesturen van een aantal exemplaren van je proefschrift. Informeer altijd bij je eigen universiteit wat hieromtrent het beleid is, voor sommige universiteiten zijn hier regels voor op gesteld of is het zelfs expliciet niet toegestaan.

De kosten voor een promotie zijn aftrekbaar als scholingskosten. De promotie leidt namelijk tot een verbetering van de financieel-economische positie van de promovendus. De volgende kosten zijn aftrekbaar: de kosten van publicatie, de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de kosten van de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid. Vanaf 2013 zijn de kosten van de receptie niet langer aftrekbaar. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst of bel met de gratis Belastingtelefoon (0800 0543).

Tijdsplan

Voor je kunt promoveren moet veel geregeld worden. Lees hier welke zaken je voor je promotie geregeld moet hebben.

6 maanden voor promotie

 • Lees het promotiereglement en andere informatie met betrekking tot promoveren van je universiteit.
 • Eerste formulier (soort intentieverklaring) met betrekking tot de promotie invullen.
 • Met je promotor een commissie vaststellen voor het lezen en beoordelen van het proefschrift en voor het opponeren. Vaak zijn hier verschillende regels aan verbonden, zoals het aantal leden van de leescommissie met het ius promovendi, het aantal hoogleraren, en de genderverdeling.
 • Informatie opvragen bij verschillende drukkers.
 • Bedenk hoe je de promotiedag wilt indelen, en vraag informatie en offertes aan voor het diner en/of feest.

3-4 maanden voor promotie

 • Het proefschrift moet worden opgestuurd naar de leescommissie.
 • Maak een afspraak met de Pedel en stel een promotiedatum vast, in overleg met je promotoren, copromotor en eventuele buitenlandse opponenten (soms mag de datum pas worden vastgesteld na goedkeuring van de leescommissie).
 • Na goedkeuring van de leescommissie moet er een formulier worden ingevuld (door de promotor).
 • Maak een afspraak met de drukker en bespreek de mogelijkheden, bijvoorbeeld over de lay-out, voor je proefschrift.
 • Vraag een ISBN-nummer voor je proefschrift aan.
 • Vraag eventuele subsidies aan voor het drukken van je proefschrift.
 • Rond het proefschrift af, inclusief omslag, titelpagina’s (vaak is hiervoor goedkeuring van de Pedel vereist), samenvattingen en dankwoord.
 • Layouten van het proefschrift.
 • Bedenk: wie worden je paranimfen?
 • Ga kijken bij feestlocaties en maak een definitieve reservering.
 • Regel de receptie (zie informatie eigen universiteit).

2-1 maanden voor promotie

 • Het proefschrift moet naar de drukker!
 • Maak een adresbestand voor de verzending van je proefschriften (promotoren, copromotor, opponenten, subsidiegevers, collega’s, contacten buiten universiteit, mensen werkzaam op hetzelfde gebied, vrienden, familie etc.). De pedel neemt vaak een aantal af voor de hoogleraren van je faculteit.
 • Verspreiding van de proefschriften.
 • Bestel de rokkostuums of koop mooie promotiekleding.
 • Regel een fotograaf, video-opname, geluidsopname, etc.

De laatste weken

 • Maak de slides voor het lekenpraatje (indien van toepassing).
 • Herbevestig de gemaakte afspraken voor de receptie, het diner, feest en fotograaf en overleg over de details.
 • Berereid je optimaal voor op de promotie, bijvoorbeeld door:
  • Nogmaals het promotiereglement door te lezen. Bijvoorbeeld: hoe moet je de opponenten aanspreken?
  • Het houden van een proefpromotie (‘mock defence’) met collega’s.
  • Recente artikelen en klassiekers na te lezen.
  • De commentaren van reviewers op je artikelen en je antwoorden daarop nog eens te lezen.
  • Per hoofdstuk de sterke en zwakke punten te noteren.
  • Per hoofdstuk een aantal mogelijke vragen te bedenken.
 • En tot slot, vergeet niet om vooral ook te genieten van de promotieplechtigheid!