Steun het manifest tegen het experiment promotieonderwijs!

Studentpromovendi van de RUG eisen in een manifest de stopzetting van het experiment Promotieonderwijs. Het experiment heeft veel negatieve gevolgen voor hen, zoals een lager inkomen en minder arbeidsrechtelijke bescherming, terwijl de beloofde voordelen zijn uitgebleven. Het experiment is een eerste stap in een race to the bottom op arbeidsvoorwaarden, en dat pikken zij niet langer. Je kunt het manifest ondersteunen via deze website!

Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs

Promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eisen dinsdag 3 december 2019 de stopzetting van het experiment promotieonderwijs. In een door promovendi opgesteld manifest geven zij aan dat het experiment, waarin promovendi als student in plaats van als werknemer werden aangenomen, tot een verslechtering van het onderzoeksklimaat heeft geleid. Daarnaast is er onvoldoende rekening gehouden met het welzijn van de studentpromovendi. Daarom willen zij, naast stopzetting van het experiment, ook een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als studentpromovendi werkzaam zijn geweest. “Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs” verder lezen