VAWO-actie opening academisch jaar

Parkeerbericht:

Wijs talent niet steeds de deur, bied werknemers perspectief!

 PARKEERACTIE VAWO EN PNN BIJ OPENING ACADEMISCH JAAR
3 SEPTEMBER, TILBURG UNIVERSITY

Knutselcontracten en tijdelijke aanstellingen zijn schering en inslag in de universitaire wereld. Uit de meest recente cijfers van de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat maar liefst 40% van het wetenschappelijke personeel werkt op een tijdelijk contract (en dan tellen we de promovendi niet eens mee). Elke paar jaar moeten deze academici noodgedwongen hun wetenschappelijke werk verrichten op een nieuwe werkplek.

“VAWO-actie opening academisch jaar” verder lezen

Promotiestudenten

Nederland staat internationaal bekend als een land met een goed onderzoeksklimaat; er wordt veel en van goede kwaliteit gepubliceerd. Promovendi spelen hierbij een belangrijke rol. Zij vormen ruim eenderde van het wetenschappelijk personeel en zijn in Nederland vaak aangesteld als werknemer.

Al langere tijd gaan er echter stemmen op om dit systeem te veranderen. De VSNU en het Ministerie van OCW zien promovendi eerder als studenten dan als werknemers. Zij willen de aanstellingsvorm dan ook aanpassen en promovendi aanstellen als zogenaamde “promotiestudenten”. Indien promovendi aangesteld zijn als student ontvangen zij echter geen salaris, maar een beurs. Zij bouwen dan geen pensioen op, hebben onder andere geen recht op ziekte- of zwangerschapsverlof en geen recht op een eigen werkplek. Kortom: de situatie van promovendi zal dan verslechteren, waardoor promoveren minder aantrekkelijk wordt.

“Promotiestudenten” verder lezen