Arbeidsvoorwaarden

 

 

 

 

Algemeen

De meeste promovendi vallen onder een een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), waarin een groot deel van hun rechten staan beschreven. Een cao is een contract waarin afspraken staan die (vertegenwoordigers van) werknemers hebben gemaakt met de werkgever. Dit zijn afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie, scholing, en pensioen.

Het grootste deel van de promovendi valt onder drie cao’s:

      1. De cao-NU als je werkt bij een van de 14 Nederlandse universiteiten.
      2. De cao-UMC’s als je werkt aan een van de 8 Universitaire Medische Centra.
      3. De cao-OI als je werkt bij een andere onderzoeksinstelling, zoals Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI) of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het kan zijn dat jouw contract onder afwijkende voorwaarden valt. Om jouw plek te weten kun je kijken onder welk van de vier typen promovendi jij valt, die de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) formuleerde.

Eind 2019 komt er een pagina online met uitgebreide informatie over de rechten en plichten van promovendi.

Je kunt je vragen altijd stellen aan PNN of aan het promovendi-overleg van jouw instelling.

De belangrijkste vakbonden voor promovendi zijn:
AOb | FNV | CNV

 

Monitor Arbeidsvoorwaarden

Sinds 2015 brengt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) ieder jaar de Monitor Arbeidsvoorwaarden uit. Naar aanleiding van openbaar gestelde vacatures voor promotieplaatsen op de vacaturewebsite AcademicTransfer kan, ondanks persisterende onduidelijkheid over de exacte aantallen promovendi, een analyse worden gemaakt van de arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden van promovendi in Nederland. Hier is de Monitor Arbeidsvoorwaarden 2020 te vinden.