Promovendi podcast

Het PNN was te gast bij de gloednieuwe podcast Goed Gebekt Intellect! In de aflevering bespreken we de PNN PhD survey rapporten, het Experiment Promotieonderwijs, en sociale veiligheid op instellingen. Check ook de andere afleveringen van Goed Gebekt Intellect, de podcast voor en door promovendi! Wil je meer weten over de podcast of jouw verhaal delen? Neem contact met ons op!

 

PNN Beleidsplan 2021

Bij dezen presenteert het PNN haar Beleidsplan 2021 . Het PNN heeft voor het komende jaar een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder het vergroten van haar zichtbaarheid voor promovendi en relevante partijen, het aanpakken van de hoge werkdruk in de academie en aandacht vragen voor mentale gezondheidsrisico’s. Daarnaast zal PNN zich inzetten voor goede randvoorwaarden en een sociaal veilige werkomgeving, en sluit zij aan bij het nieuwe erkennen en waarderen van promovendi.

Middels deze speerpunten zal het PNN belangen blijven behartigen van promovendi en zich inzetten voor een hoog kwalitatief en toekomstbestendig promotieklimaat in Nederland.

VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO

Deadline 14 januari: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt twee plaatsen aan in het kader van het Professional PhD Program (PPP)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is onderdeel van NWO en functioneert onder een onafhankelijke Stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Het NRO-bureau maakt deel uit van het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs, o.a. door het organiseren van subsidierondes. “VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO” verder lezen

PNN zoekt nieuwe bestuursleden!

Het PNN zoekt vanaf 12 maart 2021 twee nieuwe bestuursleden! Wij zijn de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland, vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Academic Transfer (AT).

Voor de portefeuilles Loopbaan en Open Science is het PNN op zoek naar twee enthousiaste promovendi. Kijk voor meer informatie op onze vacaturepagina of houd onze socials in de gaten voor meer informatie. De deadline om je motivatiebrief en CV in te leveren is 15 januari 2021!

Heb je interesse of vragen? Mail naar secretaris@hetpnn.nl.