Anneke Kastelein

Persbericht: Promovendi Netwerk Nederland teleurgesteld in uitkomst MD/PhD rechtszaak

Promovendi Netwerk Nederland teleurgesteld in uitkomst MD/PhD rechtszaak

 

12 januari 2022 – Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft met teleurstelling kennisgenomen van de uitspraak van de kantonrechter in de zaak aangespannen door 48 MD/PhD beurspromovendi tegen het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG). Voorzitter Meaghan Polack: “Promovendi zijn professionele jonge onderzoekers, verantwoordelijk voor een substantieel deel van het onderzoek in Nederland. Promoveren is daarmee werken en promovendi dienen dan ook als werknemers behandeld te worden.”

Een groep van 48 MD/PhD beurspromovendi eisten gelijke behandeling en waardering als hun collega-werknemerpromovendi. In de praktijk doen zij hetzelfde werk, maar worden zij niet als werknemers erkend, waardoor zij niet onder de geldende cao vallen. Daarmee verdienen ze minder dan (directe) collega’s die meer verdienen en daarnaast bouwen ze bijvoorbeeld ook geen pensioen op. Tussen 2016 en 2018 zijn deze studenten aangenomen die tijdens hun masteropleiding geneeskunde een promotietraject uitvoeren; na vijf jaar zijn zij dan zowel basisarts als gepromoveerd onderzoeker. Buiten deze periode zijn promovendi echter wél als werknemer aangenomen. De kantonrechter ging onder andere mee in de redenatie van het UMCG dat beurspromovendi veel meer vrijheden hebben in keuze van promotie-onderwerp. Polack: ‘Uit eigen onderzoek blijkt echter dat beurspromovendi (waaronder de MD PhD beurspromovendi) niet meer vrijheid ervaren in het kiezen van een onderwerp dan werknemer-promovendi.”

In het vonnis is verder een opmerkelijke uitspraak gedaan door de kantonrechter, waarbij de student-promovendi in vergelijking met maaltijdbezorgers en postpakketsorteerders in een ‘florissante positie’ verkeren: “Deze opmerking is onnodig. Er worden appels met peren vergeleken: onzinnig”, aldus Polack.

De groep eisers is het niet eens met het oordeel en zijn opties omtrent het aantekenen van hoger beroep aan het overwegen.

Persbericht: Afwijzing doctoraatstitel na verdediging onbegrijpelijk en onwenselijk

Afwijzing doctoraatstitel na verdediging onbegrijpelijk en onwenselijk

 

5 januari 2022 – Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) reageert geschokt op de ontstane situatie op de Tilburg University (TiU), waar voor de kerst een promovenda op basis van de verdediging van haar proefschrift om onduidelijke redenen het doctoraat is geweigerd. Voorzitter Meaghan Polack: “Het is ongelofelijk dat er op deze manier wordt gehandeld op een kennisinstelling. Dit schept een precedent dat onwenselijk is in de Nederlandse academische wereld.”

Voor het behalen van de doctorstitel werken promovendi jarenlang aan een wetenschappelijk vraagstuk, resulterend in een proefschrift. Dit welbekende ‘boekje’ of ‘thesis’ vormt dan ook het bewijs van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van wetenschap. Polack: “Het proefschrift is reeds vóór verdediging uitgebreid beoordeeld en goedgekeurd door zowel de promotoren, alsook door een onafhankelijke commissie van deskundigen op het vraagstuk. De openbare verdediging, een momentopname van maximaal 60 minuten, is dan ook niet meer het moment om over de wetenschappelijke kwaliteiten van een promovendus te oordelen.”

Traditioneel is de verdediging van een proefschrift een louter ceremoniële bijeenkomst, waar geen inhoudelijke toets op kwaliteit meer plaatsvindt. Het PNN is dan ook van mening dat het niet verlenen van het doctoraat na de verdediging zonder zéér zwaarwegende reden, zoals fraude, onacceptabel is. De herkansing die is aangewezen door de TiU, waar tevens geen duidelijk reglement voor is, kijkt PNN met argwaan aan. “Er heeft voor zover bekend nog nooit een herkansing van een verdediging plaatsgevonden in Nederland. Waarom is er overgegaan tot een herkansing? Daarnaast is het volkomen onduidelijk aan welke regels deze herkansing zal moeten voldoen, aangezien het promotiereglement van de TiU hier op geen enkele manier in voorziet.” aldus Polack.

PNN Beleidsplan 2022

Sinds haar oprichting in 1987 vertegenwoordigd PNN promovendi in Nederland. Hierbij delen we met gepaste trots onze plannen voor 2022. Onze focus voor komend jaar ligt op het vergroten van onze zichtbaarheid, het creëeren van bewustzijn op gebied van sociale veiligheid op werk, diversiteit en mentale gezondheid van promovedi, alswel het verder werken aan  het nieuwe Erkennen en Waarderen en Open Science. Lees het volledige beleidsplan hier.