Warning: Use of undefined constant is_post - assumed 'is_post' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/sites/web/hetpnnnl/www/wp-content/themes/hetpnn-twenty-twenty-child/functions.php on line 12
class="archive author author-commissarisextern author-18 custom-background template-full-width enable-search-modal has-no-pagination showing-comments hide-avatars footer-top-visible elementor-default elementor-template-full-width elementor-kit-7213 elementor-page-7847">

Lotte Weedage

PNN survey on international scholarship PhD candidates

PNN launched a survey about international scholarship PhD candidates (beurspromovendi) in the Netherlands.

Why a survey on international scholarship PhD candidates?
While we have a general idea of their sometimes precarious situation, there is no data available focused solely on them. The survey’s goal is to offer detailed insights into working conditions, PhD trajectory, financial state, immigration process, help from universities and general well being of this group, so we can further understand the challenges faced by international scholarship PhD candidates in the Netherlands and work towards better conditions for them.

Why do we need your help?
International scholarship PhD candidates are not the easiest group to reach. Therefore, we are counting on our members – you! – to promote and distribute the survey among scholarship candidates. Some joint effort is needed to reach as many scholarship PhDs as possible.

Are you an international scholarship PhD candidate in the Netherlands? Please fill in the survey and distributed it among your peers. It takes around 15 minutes and you can access it by clicking on the following link, all your answers are anonymous. https://questions.socsci.ru.nl/index.php/465979?lang=en

Promotiereglementen Nederlandse universiteiten kunnen duidelijker en completer

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft een rapport opgesteld waarin de promotiereglementen van vijftien Nederlandse universiteiten worden geëvalueerd. Zover PNN weet heeft er niet eerder zo’n systematische vergelijking heeft plaatsgevonden.

PNN constateert dat promotietrajecten in Nederland aan veel heterogeniteit onderhevig zijn. Er zijn vaak decentrale regelingen die soms lastig te vinden zijn. Bovendien zijn de criteria voor de verlening van het doctoraat niet altijd gespecificeerd, waardoor de kans bestaat dat een promovendus zonder duidelijke rechtsgang of beroepsmogelijkheid zakt op de verdediging.

Naar aanleiding van de in het rapport nader uitgewerkte analyse heeft PNN vier aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van promotiereglementen van instellingen in Nederland:

  • Essentiële informatie moet opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via het centrale promotiereglement, aangezien het voor promovendi cruciaal is om evaluatiecriteria te kennen.
  • De fundamentele criteria, op basis waarvan wordt besloten tot het al dan niet toekennen van het doctoraat aan een promovendus,  zouden meer geharmoniseerd moeten worden tussen reglementen.
  • Academische instellingen dienen het ceremoniële karakter van de verdediging expliciet vast te leggen in hun promotiereglement. Als instellingen toch besluiten dat afwijzing mogelijk is, moet er ieder geval duidelijke informatie worden verstrekt over mogelijke vervolgstappen (inclusief mogelijkheden tot hoger beroep) bij afwijzing.
  • Academische instellingen dienen elementen uit het landelijke Erkennen en Waarderen programma op te nemen in hun promotiereglement of eventuele bijlagen.

Download het volledige rapport PhD regulations in the Netherlands.

Persbericht: Promovendi Netwerk Nederland en GRIN geschokt door niet nakomen afspraken Rijksuniversiteit Groningen

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en Groningen Graduate Interest Network (GRIN) zijn geschokt en teleurgesteld door de eenzijdige beslissing van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om de beurzen van studentpromovendi niet te verhogen volgens de contractafspraken. PNN-voorzitter Anneke Kastelein: “Het is onacceptabel dat de RUG eenzijdig de overeenkomst met haar beurspromovendi niet nakomt. Afspraak is afspraak. Beurspromovendi zijn één van de laagstbetaalde groepen binnen de academische staf. Deze groep krijgt al een veel lagere vergoeding dan werknemerpromovendi. Een beslissing die hun levensonderhoud aantast mag niet lichtzinnig worden genomen”.

Groningse beurspromovendi, aangenomen in het kader van het experiment promotieonderwijs, zijn geen werknemers aan de universiteit en ontvangen een beurs in plaats van salaris. In de voorwaarden van het programma staat dat de hoogte van de beurs jaarlijks in september wordt aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De CPI bedroeg 9,6% in de gebruikelijke peilmaand april. Het bestuur van de RUG heeft echter besloten om voor de verhoging dit jaar niet de CBS prijsindex te volgen, maar het bij 4% te houden. Dit leidt tot een verschil van meer dan honderd euro per maand. “De onvrede en verslagenheid onder deze groep promovendi is groot. De universiteit rechtvaardigt de beslissing door een vergelijking met ongerelateerde zaken, zoals verlaging van collegegelden en de beperkte verhoging van werknemersalarissen”, aldus Björn de Kruijf van GRIN. “Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. Ook het argument dat er een mogelijkheid zou zijn om te kiezen welke index gebruikt mag worden houdt geen stand”. Kastelein: “De afgelopen jaren heeft de universiteit erop gehamerd dat deze groep niet vergelijkbaar is met werknemerpromovendi, en nu wordt ineens wel één lijn getrokken. Het is pijnlijk dat de CAO-afspraken worden aangehouden, terwijl beurspromovendi zijn uitgesloten van de CAO en niet genieten van de rechten uit deze overeenkomst”.

GRIN roept het College van Bestuur van de RUG op om de beslissing te herzien. De Kruijf: “Wij verwachten dat de RUG zich opstelt als een betrouwbare werkgever, en verwachten dat het CvB deze misstap rechtzet”. PNN sluit zich aan bij deze oproep om de beurzen per direct te verhogen volgens de afspraak: met 9,6% ten opzichte van vorig jaar. Tevens roepen beide organisaties beurspromovendi op om hun zorgen te delen met PNN en GRIN, en een klacht in te dienen bij de RUG.

Persbericht: Nieuw Bestuur Promovendi Netwerk Nederland aangetreden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 september jl. is Anneke Kastelein verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de nationale belangenvereniging voor en door promovendi. Kastelein promoveert aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het onderwerp kanker gerelateerde vermoeidheid en volgt Meaghan Polack op, die het bestuur van PNN na twee jaar verlaat.

            Voor aanstaande bestuursperiode heeft het PNN vier nieuwe bestuursleden aangetrokken. Kastelein: “We hebben een sterk en zeer gemotiveerd bestuur, met diverse perspectieven en ervaringen”. Marije Sluiskes (LUMC) zal het bestuur versterken als secretaris en vicevoorzitter. Marcella Ibarra (Vrije Universiteit) zal zich inzetten voor buiten-, internationale en beurspromovendi, Junfeng Zhu (Universiteit Utrecht) zal zich richten op samenwerking en ondersteuning van de leden van PNN en Roël Vrooman (Radboudumc) zal aan de slag gaan als bestuurslid arbeidsvoorwaarden ziekenhuizen. Charlotte de Blecourt (Donders Instituut Nijmegen), voorheen bestuurslid loopbaan, gaat aan de slag op de portefeuille arbeidsvoorwaarden universiteiten, Lisa Oskam (Universiteit Utrecht) blijft aan als bestuurslid Erkennen en Waarderen en volgt Kastelein op als penningmeester.  

De komende periode zal PNN zich op verschillende onderwerpen richten. Zo zal het bestuur zich inzetten voor het transparanter en toegankelijker maken van de informatie rondom de rechten en plichten van een promovendus. Kastelein: “Het is belangrijk dat promovendi weten wat er van ze verwacht wordt, en welke stappen ze kunnen zetten als de samenwerking met het begeleidingsteam of het instituut niet wenselijk verloopt. Informatie rondom de eisen voor de promotie en verdediging is veelal niet volledig openbaar, compleet en/of vindbaar.” Daarnaast zal het bestuur zich hard maken om meer inzicht in en aandacht te krijgen voor de problematiek waar internationale-, beurs en buitenpromovendi mee te maken krijgen. Kastelein: “Deze groepen zijn te lang onder de radar gebleven, en er is onvoldoende zicht op de structurele problemen waar zij tegenaan lopen.” Het bestuur zal zich daarnaast richten op de verdere uitrol van het nieuwe Erkennen en Waarderen en het Nationaal Programma Open Science, de cao-onderhandelingen, een gezonde werkomgeving en de afwikkeling van het experiment promotieonderwijs. Door samen te werken met de nationale instanties zoals onder andere het ministerie van OCW, de UNL, de NFU en de vakbonden, hoopt Kastelein de positie van promovendi in Nederland te versterken.