Anneke Kastelein

Solidair met Oekraïne

PNN is geschokt door de invasie van Russische troepen in Oekraïne en veroordeelt deze grove schending van internationaal recht. Het is verschrikkelijk wat op dit moment gebeurt. We willen onze solidariteit betuigen aan het Oekraïnese volk en onze suster vereniging voor jonge onderzoekers RMU Ukraine, en denken aan onze mede academici in Rusland die opstaan tegen deze invasie en een einde aan deze oorlog eisen.  Samenwerking, academische vrijheid en onderwijs zijn cruciaal voor een veilige en democratische wereld, en wij voelen de verantwoordelijkheid om onderzoekers te steunen die onder dreiging van geweld en oorlog moeten vertrekken of niet meer naar huis kunnen.

Bestuurslid – arbeidsvoorwaarden UMC’s gezocht!

Promoveer jij aan een UMC, ben je proactief en wil je graag aan de meewerken aan de visie en het beleid van PNN?
Vanaf 18 maart 2022 is het PNN onder andere op zoek naar versterking in de vorm van een algemeen bestuurslid. De portefeuille Arbeidsvoorwaarden met aandachtsgebied UMC’s komt vrij. Bekijk de vacature Bestuurslid arbeidsvoorwaarden – UMC’s.

Vragen of interesse? Aarzel dan niet om ons te benaderen! Vragen over de functie kun je stellen aan onze secretaris Marc Vervuurt (secretaris@hetpnn.nl).

PNN roept perifere ziekenhuizen op om ‘promovendus’ als functie te erkennen, ook binnen de cao Ziekenhuizen

In de afgelopen jaren is er binnen de perifere ziekenhuizen steeds meer aandacht voor het opstarten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een toenemende aantal werknemers binnen perifere ziekenhuizen is part-time danwel  full-time bezig met het uitvoeren van (biomedisch) promotieonderzoek, echter over deze groep is weinig bekend. Vanuit PNN werkgroep Landelijk Overleg UMC Promovendi (LOUP) is daarom een initiatief gestart om in kaart te brengen wie deze promovendi zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. Hieruit blijkt dat problemen ontstaan door het gebrek registratie, erkenning en harmonisatie binnen deze groep. Wij roepen de perifere ziekenhuizen op om de promovendus als functie te erkennen en derhalve op te nemen binnen de cao Ziekenhuizen. Lees onze volledige oproep hier.

PNN vacature bestuurslid – arbeidsvoorwaarden UMC

Promoveer jij aan een UMC, ben je proactief en wil je graag aan de meewerken aan de visie en het beleid van PNN?
Vanaf 18 maart 2022 is het PNN onder andere op zoek naar versterking in de vorm van een algemeen bestuurslid. De portefeuille Arbeidsvoorwaarden met aandachtsgebied UMC’s komt vrij. Bekijk de vacature hier.

 

Vragen of interesse? Aarzel dan niet om ons te benaderen! Vragen over de functie kun je stellen aan Manon te Dorsthorst (umc@hetpnn.nl). De vacature sluit op 18 februari.

 

 

Persbericht: Promovendi Netwerk Nederland teleurgesteld in uitkomst MD/PhD rechtszaak

Promovendi Netwerk Nederland teleurgesteld in uitkomst MD/PhD rechtszaak

 

12 januari 2022 – Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft met teleurstelling kennisgenomen van de uitspraak van de kantonrechter in de zaak aangespannen door 48 MD/PhD beurspromovendi tegen het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG). Voorzitter Meaghan Polack: “Promovendi zijn professionele jonge onderzoekers, verantwoordelijk voor een substantieel deel van het onderzoek in Nederland. Promoveren is daarmee werken en promovendi dienen dan ook als werknemers behandeld te worden.”

Een groep van 48 MD/PhD beurspromovendi eisten gelijke behandeling en waardering als hun collega-werknemerpromovendi. In de praktijk doen zij hetzelfde werk, maar worden zij niet als werknemers erkend, waardoor zij niet onder de geldende cao vallen. Daarmee verdienen ze minder dan (directe) collega’s die meer verdienen en daarnaast bouwen ze bijvoorbeeld ook geen pensioen op. Tussen 2016 en 2018 zijn deze studenten aangenomen die tijdens hun masteropleiding geneeskunde een promotietraject uitvoeren; na vijf jaar zijn zij dan zowel basisarts als gepromoveerd onderzoeker. Buiten deze periode zijn promovendi echter wél als werknemer aangenomen. De kantonrechter ging onder andere mee in de redenatie van het UMCG dat beurspromovendi veel meer vrijheden hebben in keuze van promotie-onderwerp. Polack: ‘Uit eigen onderzoek blijkt echter dat beurspromovendi (waaronder de MD PhD beurspromovendi) niet meer vrijheid ervaren in het kiezen van een onderwerp dan werknemer-promovendi.”

In het vonnis is verder een opmerkelijke uitspraak gedaan door de kantonrechter, waarbij de student-promovendi in vergelijking met maaltijdbezorgers en postpakketsorteerders in een ‘florissante positie’ verkeren: “Deze opmerking is onnodig. Er worden appels met peren vergeleken: onzinnig”, aldus Polack.

De groep eisers is het niet eens met het oordeel en zijn opties omtrent het aantekenen van hoger beroep aan het overwegen.