Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs

Promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eisen dinsdag 3 december 2019 de stopzetting van het experiment promotieonderwijs. In een door promovendi opgesteld manifest geven zij aan dat het experiment, waarin promovendi als student in plaats van als werknemer werden aangenomen, tot een verslechtering van het onderzoeksklimaat heeft geleid. Daarnaast is er onvoldoende rekening gehouden met het welzijn van de studentpromovendi. Daarom willen zij, naast stopzetting van het experiment, ook een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als studentpromovendi werkzaam zijn geweest. “Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs” verder lezen

PNN licht voor over arbeidsvoorwaarden bij de UTwente

Op donderdag 21 november organiseert het Promovendinetwerk van de Universiteit Twente (P-NUT) hun jaarlijkse PhD & PDEng Day 2019. In de spannende en brede programmering van deze dag is ook Promovendi Netwerk Nederland aanwezig om een workshop te geven rondom arbeidsvoorwaarden, na succesvolle edities eerder dit jaar in Wageningen, Leiden, Utrecht, en Groningen. Sinds begin dit jaar zet Promovendi Netwerk Nederland zich , in samenwerking met de vakbond voor de wetenschap (VAWO), actief in om promovendi voor te lichten over hun rechten. Onder de prikkelende titel PhDs: Slaves of science? Precarious working conditions of PhDs vs possibilities to do something about it gaat PNN het gesprek aan met promovendi over hun plek binnen de universiteit, conflictsituaties, en de rechten waar ze aanspraak op kunnen maken.

“PNN licht voor over arbeidsvoorwaarden bij de UTwente” verder lezen

PNN licht voor over arbeidsvoorwaarden in Groningen

Op vrijdag 20 september organiseert de Rijksuniversiteit Groningen zijn jaarlijkse Groningen PhD Day. In de programmering van deze dag is ook Promovendi Netwerk Nederland aanwezig, samen met het Groningen Graduate Interest Network (GRIN), om een workshop te geven rondom arbeidsvoorwaarden, na succesvolle edities eerder dit jaar in Wageningen, Leiden, Utrecht, en Groningen. Sinds begin dit jaar zet Promovendi Netwerk Nederland zich , in samenwerking met de vakbond voor de wetenschap (VAWO), actief in om promovendi voor te lichten over hun rechten.  PNN en GRIN gaan het gesprek aan met promovendi over hun plek binnen de universiteit, conflictsituaties, en de rechten waar ze aanspraak op kunnen maken.

“PNN licht voor over arbeidsvoorwaarden in Groningen” verder lezen

Reactie PNN op tussenevaluatie experiment promotieonderwijs

Het Experiment Promotieonderwijs, waarbij promovendi als student in plaats van werknemer worden aangesteld, vindt plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen (met 850 plaatsen) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (met 15 plaatsen). Er is al veel om het experiment te doen geweest. Promotiestudenten voelen zich tweederangs-promovendi en menen dat de beloofde voordelen van het experiment, zoals meer vrijheid, uitblijven. De RUG noemt het experiment een groot succes en doet de klachten af als ‘fake news’. Gelet op deze tegenstrijdige signalen is een gedegen tussenevaluatie nodig. Een tussenevaluatie is wettelijk verplicht en dient ter bescherming van de promotiestudenten. Doel is te bepalen of het experiment vanwege ernstige problemen tussentijds stopgezet moet worden. Inmiddels is de tussenevaluatie uitgevoerd door onderzoeksbureau CHEPS. Dit onderzoek vertoont echter duidelijke tekortkomingen. Hierdoor blijven promotiestudenten deel van een experiment dat mogelijk ernstige nadelige effecten heeft voor deze promovendi.

“Reactie PNN op tussenevaluatie experiment promotieonderwijs” verder lezen

PNN organiseert derde voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsvoorwaarden in Utrecht

Sinds enkele maanden is Promovendi Netwerk Nederland actief bezig om promovendi voor te lichten over hun rechten. Promovendi blijken daar namelijk vaak onvoldoende van op de hoogte te zijn, en dat zorgt voor misstanden en mentale problemen. Betere voorlichting is een belangrijke eerste stap om die te voorkomen. Na succesvolle eerdere edities in Wageningen en Leiden vindt op 27 juni de volgende voorlichtingsbijeenkomst plaats in Utrecht, in samenwerking met de vakbond voor de wetenschap (VAWO) en het PhD Network Utrecht (PROUT). Op het programma staan onderwerpen als zwangerschaps- en ouderschapsverlof, de verhouding tussen onderzoek en andere taken en de transitievergoeding.

“PNN organiseert derde voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsvoorwaarden in Utrecht” verder lezen