Voor wie?

(1) Voor wie is het PPP bedoeld?

Het PPP is voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, onderzoeksinstelling, of universitair medisch centrum die tijdens het promotietraject werkervaring willen opdoen. De vacatures worden voornamelijk gericht op medewerkerpromovendi, maar buitenpromovendi kunnen ook in aanmerking komen en worden aangeraden om te solliciteren. Het PPP staat open voor promovendi met de Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit. Afhankelijk van de vacature kan kennis van het Nederlands en/of het Engels worden vereist alsmede specifieke vaardigheden voor de vacature. De promovendus moet het PPP wel kunnen afmaken tijdens het promotietraject.

(2) Hoe wordt de aanstelling geregeld?

“Voor wie?” verder lezen

Commissies

  • National PhD Day commissie

Deze commissie organiseert de jaarlijkse National PhD Day van PNN. Tijdens de National PhD Day komen promovendi uit heel Nederland bij elkaar voor interessante discussies, deskundige workshops, een informatiemarkt en een netwerkborrel. Kijk op www.nationalphdday.nl voor meer informatie.

  • Werkgroep UMC

Vanuit het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de Werkgroep UMC (voorheen Werkgroep BIG) opgericht,  samengesteld uit promoverende basisartsen vanuit alle 8 UMC’s, die ervoor heeft gepleit de eisen voor BIG-herregistratie te versoepelen voor promovendi. Ook andere thema’s die spelen bij PhDs van UMC’s worden aangekaart en onderzocht.

  • Commissie integriteit

Deze commissie focust zich op het “grijze gebied” tussen fraude en het integer uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, alsmede op de werkzaamheden die PhDs moeten verrichten rondom datamanagement en methodologie en de effecten daarvan op integriteit.

Archief

Hieronder kan u de laatste versies van de PNN nieuwsbrief vinden.

Nieuwsbrief

Het Promovendi Netwerk Nederland brengt geregeld een nieuwsbrief uit. Enige versies uit het archief kan u hier vinden.

Hieronder kan u zichzelf abonneren op onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor de PNN nieuwsbrief

* verplicht veld


Partners

PNN werkt samen aan het Professional PhD Program met meerdere partners inclusief Academic Transfer, het Ministerie van Economische Zaken (EZ), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), de Rabobank, en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

ezrmo

nwo     ocw rabobank

uva     at-logo

sofokles2     vawo

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

Getuigenissen

“Het Professional PhD Program past uitstekend bij modern wetenschapsbeleid: actieve bevordering van de wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.”
– Prof. Dr Jos Engelen (voorzitter NWO & professor bij UvA)

“Het Professional PhD Program is een mooie en noodzakelijke manier voor jonge onderzoekers om zich te oriënteren op hun carrièremogelijkheden, waardoor ook de maatschappelijke waarde van promovendi benadrukt wordt.”
– Prof. Dr Jeroen Geurts (voormalig voorzitter De Jonge Akademie & professor bij VUMC)

“Ik ervaar het PPP als zeer positief. Het geeft promovendi de gelegenheid om te zien wat werken bij NWO inhoudt. Het geeft versterking binnen bestaande programma’s en versterkt de relatie met de wetenschap. Een win-win situatie voor ons allemaal.”
– Anneke Zijlstra (voormalig beleidsadviseur bij NWO)

“Het PPP is een goede manier voor werkgevers om met talentvolle jonge wetenschappers in contact te komen die buiten de kaders van de universiteit durven denken.”
– Jasper Zuure (coördinator bij voormalig RMO)

“Ik vond het erg leerzaam om ervaring op te doen buiten de universiteit en zo mijn horizon te verbreden.”
– Judith van Dongen-van den Broek (PPP bij Ministerie van OCW)

“Ik ervaar het als verrijkend om naast mijn promotie-onderzoek aan de Universiteit Leiden bij NWO te werken. Het is boeiend en leerzaam om vanaf een andere kant en met een frisse blik naar wetenschap te kijken. Ook doe ik veel vaardigheden op die me later in mijn carrière zeker ook nog van pas komen. Ik kan een PPP-positie dus zeker aanbevelen!”
– Janna Marie Hoogendam (PPP bij NWO)

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

Vacatures

Je kan deelnemen aan het Professional PhD Program (PPP) door te solliciteren op beschikbare vacatures of zelf een bedrijf voor te stellen.

ppp_logo_blue1              

!! NWO zoekt een promovendus voor een vacature als junior beleidsmedewerker voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden binnen het Professional PhD Program bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Gewenste startdatum is 01 december 2017 of 01 januari 2018. Kom werken bij NWO in Den Haag tijdens je promotie en solliciteer vóór 17 november 2017 !!

ppp_logo_blue1              

!! NWO zoekt een promovendus voor een vacature als junior beleidsmedewerker voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden binnen het Professional PhD Program bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Gewenste startdatum is 01 december 2017 of 01 januari 2018. Kom werken bij NWO in Den Haag tijdens je promotie en solliciteer vóór 5 november 2017 !!

PNN werkt samen met Academic Transfer bij de vacatureplaatsing.

at-logo

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

You can participate in the Professional PhD Program (PPP) by applying for any available vacancies or by proposing a company yourself.

ppp_logo_blue1              

!! NWO is looking for a Dutch-speaking PhD candidate for a vacancy as junior policy advisor for 0.8-1.0 fte for 6 months in the Professional PhD Program at the Netherlands Initiative for Education Research (NRO). Expected starting date is 01 December 2017 or 01 January 2018. Come and work at NWO in the Hague during your PhD and apply before November 17, 2017 !!

ppp_logo_blue1               

!! NWO is looking for a Dutch-speaking PhD candidate for a vacancy as junior policy advisor for 0.8-1.0 fte for 6 months in the Professional PhD Program at Social Sciences and Humanities (SSH). Expected starting date is 01 December 2017 or 01 January 2018. Come and work at NWO in the Hague during your PhD and apply before November 5, 2017 !!

PNN works with Academic Transfer on the placement of vacancies.

at-logo

For more information on the PPP see this infosheet or mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

Belastingdienst

Aftrek promotiekosten

Bij de aangifte inkomstenbelasting kun je studiekosten aftrekken van je belastbaar inkomen als ze gericht zijn op het uitoefenen van een (toekomstig) beroep. Dit betekent dat als je zelf kosten maakt voor je promotie (bijv. als je buitenpromovendus bent), je deze kosten af mag trekken. Ook vallen onder studiekosten de kosten verbonden aan de promotieplechtigheid. Dit zijn bijvoorbeeld:

  1. De drukkosten van het proefschrift. Alleen de drukkosten van het minimum aantal exemplaren dat wordt vereist door de universiteit mogen afgetrokken worden.
  2. Kosten rechtstreeks verbonden aan de academische plechtigheid, specifiek kosten van (gehuurde) voorgeschreven kleding voor promovendi en paranimfen (aftrekbaar boven de €250).

Oftewel: alleen kosten die verplicht moeten worden gemaakt bij de verdediging vallen hieronder. Een diner of feest na de plechtigheid kun je bijv. niet aftrekken.

Het maximum aftrekbare bedrag is €15.000.

Studiekosten zijn overigens slechts aftrekbaar als ze gericht zijn op het uitoefenen van een (toekomstig) beroep. Als de promotie hier niet op gericht is (bijv. na pensionering), dan zijn de kosten verbonden aan de promotieplechtigheid niet aftrekbaar.

Wellicht ten overvloede, maar als kosten vergoed worden (bijv. door je afdeling of een fonds), dan zijn de kosten niet aftrekbaar.

Ten slotte is van belang dat de studiekosten alleen aftrekbaar zijn voor het jaar dat de kosten gemaakt zijn, m.a.w. dat de plechtigheid plaatsvond.

Bron: website en persoonlijke correspondentie Belastingdienst. Disclaimer: aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.