admin

Persbericht: 18,6% van de promovendi heeft te maken (gehad) met ongewenst gedrag op de werkvloer

Maar liefst 18,6% van de promovendi heeft wel eens te maken (gehad) met discriminatie, seksuele intimidatie, schendingen van de wetenschappelijke integriteit, of andere vormen van ongewenst gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van PNN op basis van een survey onder 1.601 promovendi in Nederland. Van de verschillende vormen van ongewenst gedrag komt met name discriminatie relatief vaak voor (8.6%).

Nieuwe PNN voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 september 2020 is Rosanne Anholt verkozen tot nieuwe voorzitter van het PNN. Anholt promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp veerkracht in de context van internationale veiligheid en volgt Lucille Mattijssen op, die het bestuur van PNN na een jaar voorzitterschap verlaat.

Anholt kijkt ernaar uit om het komende jaar, samen met de PNN-bestuursleden en de promovendivertegenwoordigers van de universiteiten, de positie van promovendi te verbeteren. Anholt: “Wetenschappers vragen al een aantal jaar aandacht voor de hoge werkdruk, het grote aandeel tijdelijke contracten, en de structurele onderfinanciering van het onderwijs. De fundamentele problemen in de wetenschap treffen met de name de meest kwetsbare groepen, zoals promovendi. Het PNN verenigt promovendi en zet zich in om hun stem te laten horen richting beleidsmakers en de politiek. De resultaten van de PNN Survey, afgenomen onder 1600 promovendi, bieden daarvoor belangrijke aanknopingspunten.”

Persbericht: Driekwart beurspromovendi is liever werknemer

Beurspromovendi zouden veel vaker liever promoveren als werknemerpromovendus. Dat blijkt uit een rapport van het Promovendi Netwerk Nederland, waarin 225 beurspromovendi werd gevraagd naar hun ervaringen en voorkeuren. Maar liefst 74.4% van hen geeft aan liever als werknemerpromovendus te willen promoveren. Slechts 8.8% zou liever beurspromovendus zijn. In veel gevallen promoveren beurspromovendi als beurspromovendus omdat er geen andere posities beschikbaar waren of omdat ze geen baan als werknemerpromovendus konden vinden.

Persbericht: Beurspromovendi ervaren niet meer vrijheid in hun onderzoek dan werknemerpromovendi

Promovendi die hun proefschrift schrijven als beurspromovendus hebben niet meer vrijheid in het uitvoeren van hun onderzoek dan promovendi die als werknemer zijn aangesteld. Dat blijkt uit onderzoek van het Promovendi Netwerk Nederland. Zij vroeg 1.601 promovendi naar hun arbeidsomstandigheden en ervaringen in de PNN PhD survey.

Persbericht: Aantal dubieuze promovendicontracten bij universiteiten nog hoger dan eerder aangenomen

16,7% van de werknemerpromovendi aan de Nederlandse universiteiten heeft een dubieus contract: een contract korter dan (het equivalent van) vier jaar fulltime. Dit is een van de bevindingen uit een rapport van Promovendi Netwerk Nederland (PNN) over de contractkenmerken van promovendi in Nederland. Dit rapport is geschreven op basis van de resultaten van de PNN PhD Survey, die door 1.601 promovendi in Nederland is ingevuld.