Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs

Promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eisen dinsdag 3 december 2019 de stopzetting van het experiment promotieonderwijs. In een door promovendi opgesteld manifest geven zij aan dat het experiment, waarin promovendi als student in plaats van als werknemer werden aangenomen, tot een verslechtering van het onderzoeksklimaat heeft geleid. Daarnaast is er onvoldoende rekening gehouden met het welzijn van de studentpromovendi. Daarom willen zij, naast stopzetting van het experiment, ook een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als studentpromovendi werkzaam zijn geweest. “Persbericht: Promovendi eisen stopzetting experiment promotieonderwijs” verder lezen

Reactie PNN op tussenevaluatie experiment promotieonderwijs

Het Experiment Promotieonderwijs, waarbij promovendi als student in plaats van werknemer worden aangesteld, vindt plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen (met 850 plaatsen) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (met 15 plaatsen). Er is al veel om het experiment te doen geweest. Promotiestudenten voelen zich tweederangs-promovendi en menen dat de beloofde voordelen van het experiment, zoals meer vrijheid, uitblijven. De RUG noemt het experiment een groot succes en doet de klachten af als ‘fake news’. Gelet op deze tegenstrijdige signalen is een gedegen tussenevaluatie nodig. Een tussenevaluatie is wettelijk verplicht en dient ter bescherming van de promotiestudenten. Doel is te bepalen of het experiment vanwege ernstige problemen tussentijds stopgezet moet worden. Inmiddels is de tussenevaluatie uitgevoerd door onderzoeksbureau CHEPS. Dit onderzoek vertoont echter duidelijke tekortkomingen. Hierdoor blijven promotiestudenten deel van een experiment dat mogelijk ernstige nadelige effecten heeft voor deze promovendi.

“Reactie PNN op tussenevaluatie experiment promotieonderwijs” verder lezen

PNN organiseert derde voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsvoorwaarden in Utrecht

Sinds enkele maanden is Promovendi Netwerk Nederland actief bezig om promovendi voor te lichten over hun rechten. Promovendi blijken daar namelijk vaak onvoldoende van op de hoogte te zijn, en dat zorgt voor misstanden en mentale problemen. Betere voorlichting is een belangrijke eerste stap om die te voorkomen. Na succesvolle eerdere edities in Wageningen en Leiden vindt op 27 juni de volgende voorlichtingsbijeenkomst plaats in Utrecht, in samenwerking met de vakbond voor de wetenschap (VAWO) en het PhD Network Utrecht (PROUT). Op het programma staan onderwerpen als zwangerschaps- en ouderschapsverlof, de verhouding tussen onderzoek en andere taken en de transitievergoeding.

“PNN organiseert derde voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsvoorwaarden in Utrecht” verder lezen

Open brief Tweede Kamer: stem tegen verdere afbraak Nederlandse promotiestelsel! 

4 juni 2019                                

Het CDA gaat morgen in het VAO Wetenschapsbeleid een motie indienen die oproept tot uitbreiding van het experiment met promotiestudenten dat zich hoofdzakelijk afspeelt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen dit experiment worden promovendi niet aangesteld als werknemer, zoals gebruikelijk is in Nederland, maar als student met een beurs. Zij bouwen geen pensioen op, worden niet beschermd door de CAO en verdienen in totaal zo’n € 20.000 netto minder dan promovendi-werknemers. Het idee van het CDA is dat als de tussenevaluatie van het experiment (die nu plaatsvindt) positief uitpakt, het experiment verder moet worden uitgebreid omdat er in Nederland anders onvoldoende gepromoveerden zouden worden afgeleverd. Dit standpunt strookt alleen niet met de feiten.

“Open brief Tweede Kamer: stem tegen verdere afbraak Nederlandse promotiestelsel! “ verder lezen