NWO zoekt Promovendi beleidsmedewerker

NRO heeft een nieuwe positie open binnen  het Professional PhD Program (PPP)!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals  vaak samenwerken.

Wat is het PPP programma?

PNN is in 2013 gestart met het PPP. In het PPP krijgen promovendi van diverse achtergronden de kans om een aantal maanden aan de slag te gaan in een uitdagend project in een organisatie. Met het programma wil het PNN de deelnemende organisaties kennis laten maken met de meerwaarde van promovendi en wil het promovendi de kans geven om in contact te komen met potentiële toekomstige werkgevers. Op deze manier kunnen promovendi ervaren hoe waardevol zij voor een organisatie kunnen zijn, door bewust gebruik te leren maken van de transferable skills, zoals projectmanagement en vakkundig presenteren.

Wat houdt deze functie in?

Als beleidsmedewerker assisteer je in alle onderdelen van het subsidieverleningsproces van het NRO. In samenwerking met collega’s help je bij het zoeken naar kandidaten voor en het formeren van beoordelingscommissies, het bijwonen van beoordelingsvergaderingen en opstellen van beoordelingsverslagen. Ook help je mee bij de organisatie van vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten, zoals start- en voortgangsbijeenkomsten van onderzoeksprogramma’s, maar ook expertbijeenkomsten, waar belanghebbenden elkaar ontmoeten.  Tot slot kan het voorkomen dat je ondersteunende werkzaamheden verricht in het kader van het (laten) ontwikkelen van een onderzoeksagenda of het voeren van regie op onderzoek.

Meer weten? Je vindt de vacature hier.