PNN Beleidsplan 2021

Bij dezen presenteert het PNN haar Beleidsplan 2021 . Het PNN heeft voor het komende jaar een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder het vergroten van haar zichtbaarheid voor promovendi en relevante partijen, het aanpakken van de hoge werkdruk in de academie en aandacht vragen voor mentale gezondheidsrisico’s. Daarnaast zal PNN zich inzetten voor goede randvoorwaarden en een sociaal veilige werkomgeving, en sluit zij aan bij het nieuwe erkennen en waarderen van promovendi.

Middels deze speerpunten zal het PNN belangen blijven behartigen van promovendi en zich inzetten voor een hoog kwalitatief en toekomstbestendig promotieklimaat in Nederland.