VACATURES PROFESSIONAL PHD PROGRAM: NWO

Deadline 14 januari: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt twee plaatsen aan in het kader van het Professional PhD Program (PPP)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is onderdeel van NWO en functioneert onder een onafhankelijke Stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Het NRO-bureau maakt deel uit van het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs, o.a. door het organiseren van subsidierondes.

Het NRO is op zoek naar twee promovendi (m/v) voor de functie van beleidsmedewerker A

Als junior beleidsmedewerker assisteer je in alle onderdelen van de subsidierondes van het NRO. Ook help je mee bij de organisatie van vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten, waar belanghebbenden zoals wetenschappers of betrokkenen vanuit bijvoorbeeld het ministerie van OCW en de onderwijspraktijk. Zij bieden een tijdelijk dienstverband voor 0,8-1,0 fte voor de duur van zes maanden in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen.

Na het dienstverband bij NWO keer je weer terug naar de universiteit waar jij je promotietraject verder kan afronden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbet de Haas, teamleider team algemeen onderwijsonderzoek, telefoonnummer 070­-3440957, e-mail: l.dehaas@nwo.nl.

Vind je dit een interessante stap tijdens jouw promotie, solliciteer dan door een motivatiebrief plus een CV te uploaden of te sturen voor 14 januari naar Joke Ruberg, P&O adviseur NWO, e-mail: j.ruberg@nwo.nl

Lees de gehele vacature hier.