PNN wenst jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Het jaar 2020 is geen gemakkelijk jaar geweest. Velen van ons hebben geworsteld met dataverzameling, onzekerheid over hun contractverlenging en een ontoereikende thuiswerkplek. Sommige promovendi konden niet terug naar hun thuisland om bij familie te zijn, en velen kampen met eenzaamheid en moedeloosheid. PNN wil iedere promovendus/-a graag een hart onder de riem steken.

PNN zal zich blijven inzetten voor de rechten van promovendi, zoals betere arbeidsomstandigheden en toegankelijkheid van hulpstructuren en voorzieningen. We blijven de impact van de coronacrisis op promovendi en hun promotietrajecten volgen, en zullen aandacht blijven vragen voor het welzijn van promovendi. We kunnen dit niet doen zonder de waardevolle hulp van de lokale promovendioverleggen en onze partnerorganisaties.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe ondanks de buitengewone omstandigheden, en een gelukkig en gezond nieuwjaar!