Persbericht: Driekwart beurspromovendi is liever werknemer

Beurspromovendi zouden veel vaker liever promoveren als werknemerpromovendus. Dat blijkt uit een rapport van het Promovendi Netwerk Nederland, waarin 225 beurspromovendi werd gevraagd naar hun ervaringen en voorkeuren. Maar liefst 74.4% van hen geeft aan liever als werknemerpromovendus te willen promoveren. Slechts 8.8% zou liever beurspromovendus zijn. In veel gevallen promoveren beurspromovendi als beurspromovendus omdat er geen andere posities beschikbaar waren of omdat ze geen baan als werknemerpromovendus konden vinden.

Het Promovendi Netwerk Nederland is niet verrast door deze resultaten. “Beurspromovendi verdienen minder dan werknemerpromovendi, bouwen geen pensioen op, vallen niet onder de cao of onder het arbeidsrecht. Ook blijken de vermeende voordelen, zoals het hebben van meer vrijheid in het opstellen van hun project, niet te worden waargemaakt. Voor de beurspromovendi is het duidelijk dat ze gewoon hetzelfde werk doen als werknemerpromovendi, maar onder slechtere voorwaarden”, aldus PNN-voorzitter Lucille Mattijssen.

Dat beurspromovendi flink minder verdienen dan werknemerpromovendi, komt ook duidelijk uit het rapport naar voren. Hoewel promovendi met een universiteitsbeurs in de context van het experiment promotieonderwijs vaak ongeveer evenveel verdienen als het netto salaris van een eerstejaars werknemerpromovendus, verdient 80.4% van de promovendi met een externe beurs minder dan dat. 47.6% van hen verdient zelfs minder dan €1250 per maand. Aan universiteiten werken dus zeer hoogopgeleide medewerkers voor het minimumloon of zelfs minder. 14.6% van de beurspromovendi geeft dan ook aan niet te kunnen rondkomen, en nog eens 19.5% dat ze nét aan rond kunnen komen.

Op basis van deze resultaten beveelt PNN aan om te stoppen met het experiment promotieonderwijs. “Het is duidelijk dat een bursalenstelsel vooral iets is wat bestuurders willen, maar voor promovendi is het geen verbetering.” Een top-up-systeem voor internationale beurspromovendi ziet PNN wel zitten: hiermee kunnen de vaak lage beurzen die internationale promovendi krijgen worden aangevuld tot het niveau van werknemerpromovendi. In Zweden bestaat zo’n systeem al.

Het rapport van PNN focust op alle soorten “niet-standaard” promotietrajecten: promotietrajecten die afwijken van de standaard van werknemerpromovendus. Andere bevindingen zijn dat de meerderheid van de promoverende medewerkers en extern gefinancierde promovendi niet genoeg tijd heeft om aan hun proefschrift te werken, dat buitenpromovendi die werken naast hun proefschrift dat vaak doen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, en dat bijna de helft van de niet-werknemerpromovendi geen kerstpakket krijgt van hun instelling.

Dit rapport is onderdeel van een publicatiereeks van PNN op basis van de resultaten van de PNN PhD survey. Andere rapporten in deze reeks gaan onder andere over het geven van onderwijs, ongewenst gedrag en Open Science.