Seksuele intimidatie in de Academie

Na de #MeToo-beweging die eind 2017 begon, is de Nederlandse wetenschap opnieuw geschokt door de slechte reactie van een universiteit op seksuele intimidatie. Studenten van de masteropleiding Conservatie en Restauratie van de Universiteit van Amsterdam hadden jaren lang te maken met intimidatie door een docent, maar er werden geen concrete acties ondernomen tegen de docent. Hij is verwijderd van sommige, maar niet alle onderwijstaken. Op 19 juni protesteerden 200 studenten tegen seksuele intimidatie en de slechte reactie van de Universiteit van Amsterdam.

Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen verstrekkende gevolgen ondervinden, waaronder depressie, burn-out, studievertraging of -uitval, of het verlaten van de wetenschap. Als je ervaringen hebt met seksuele intimidatie of andere vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van je universiteit.

Bronnen: