Definitief akkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2020

Werkgeversvereniging en werknemersorganisaties hebben op 5 juni 2020 een definitief akkoord gesloten over de CAO Nederlandse Universiteiten 2020. Cao-partijen zijn het eens geworden over een structurele loonsverhoging van 3,0% per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen alle medewerkers, op basis van een fulltimedienstverband, een eenmalige uitkering van € 750 bruto.

Daarnaast wordt 0,45% van de loonruimte gereserveerd voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door Covid-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van promovendi. Bovendien wordt, aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman, bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.

Onze voorzitter Lucille: “Het is fijn dat er in deze cao ruimte wordt gemaakt om promovendi en onderzoekers met tijdelijke contracten te helpen als zij vertraging oplopen als gevolg van de Covid-19 crisis. Ook is het positief dat de ombudsfunctie een vaste plek krijgt binnen de universiteiten. Dit leidt hopelijk tot een grotere sociale veiligheid binnen universiteiten. Dit is zeker belangrijk voor promovendi, omdat zij zich in een kwetsbare, afhankelijke positie bevinden.”

De tekst van het definitieve cao-akkoord kun je hier teruglezen.