Grote stap binnen Open Science

Het PNN is erg blij met het nieuws over de nationale open science-samenwerking tussen Elsevier en de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Elsevier is het informatie- en data-analyse bedrijf voor de (medische) wetenschap. De overeenkomst omvat diensten voor het publiceren en lezen van

wetenschappelijke content, evenals de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve open science-diensten voor het waarderen en verspreiden van kennis. Dit is een hele grote stap op het gebied van Open Science en de ambities van 100% open access publiceren te kunnen verwezenlijken. Lees hier de overeenkomst.