Brede samenwerking bij corona-problematiek promovendi

Door de coronacrisis komen veel promovendi om verschillende redenen in de problemen. PNN werkt daarom op dit moment samen met PostdocNL, VSNU, NFU, NWO en ZonMw om goede oplossingen te vinden en promovendi te compenseren voor eventuele vertragingen die zij oplopen. In dit statement zetten we de gezamenlijke doelstellingen van deze samenwerking uiteen.

PNN heeft er groot vertrouwen in dat deze samenwerking zal leiden tot coulante compensatie op maat voor promovendi. De komende weken zal hard gewerkt worden aan de concrete invulling, waarbij rekening zal worden gehouden met de grote verschillen tussen onderzoeksgebieden, maar ook met verschillen tussen typen promovendi.

Eerder publiceerde PNN ook al een eigen statement over de gewenste aanpak van de coronaproblematiek van promovendi, dat voorzitter Lucille Mattijssen verder toelichtte aan het Hoger Onderwijs Persbureau . Veel van deze aanbevelingen zijn ook overgenomen in het gezamenlijke statement. Zo worden universiteiten aangespoord om ervoor te zorgen dat gezondheid niet ondergeschikt hoeft worden gemaakt aan onderzoek, maar dat bestaand onderzoek op een geschikt moment wel kan worden voortgezet. Ook worden universiteiten aangespoord om promovendi zoveel mogelijk de keuze te bieden tussen een digitale verdediging en uitstel van de verdediging.

Heb jij een persoonlijk, corona-gerelateerd probleem dat je graag met ons wilt delen, mail dan naar info@hetpnn.nl en wij zullen het meenemen in onze verdere gesprekken!