Promoveren in tijden van corona

Het hele land wordt geraakt door de coronacrisis. Veel sectoren liggen volledig stil. Ook de wetenschap wordt door de crisis geraakt: docenten moeten online lesgeven vanuit huis, studenten vrezen voor studievertraging en veel onderzoek kan niet zonder problemen worden voortgezet. De coronacrisis levert ook problemen op voor promovendi. Net als veel Nederlanders ervaren zij stress door deze situatie, zijn ze wellicht bang en is het moeilijker om te focussen op onderzoek. Ook kan door thuiswerken de eenzaamheid toenemen. Maar naast deze herkenbare problemen, lopen promovendi ook tegen specifiekere problemen aan.

PNN heeft een aantal kritieke problemen geïnventariseerd en doet hierbij dringende aanbevelingen voor universiteiten, UMCs en onderzoeksinstellingen hoe zij een rol kunnen spelen om de problemen voor promovendi te verminderen. Het PNN statement is hier te vinden.