Steun het manifest tegen het experiment promotieonderwijs!

Studentpromovendi van de RUG eisen in een manifest de stopzetting van het experiment Promotieonderwijs. Het experiment heeft veel negatieve gevolgen voor hen, zoals een lager inkomen en minder arbeidsrechtelijke bescherming, terwijl de beloofde voordelen zijn uitgebleven. Het experiment is een eerste stap in een race to the bottom op arbeidsvoorwaarden, en dat pikken zij niet langer. Je kunt het manifest ondersteunen via deze website!