Lucille Mattijssen nieuwe voorzitter Promovendi Netwerk Nederland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 september 2019 is Lucille Mattijssen verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de belangenvereniging voor en door promovendi. Mattijssen promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp carrièreontwikkeling en volgt Anne de Vries op, die het bestuur van PNN na ruim een jaar voorzitterschap verlaat.

Mattijssen kijkt ernaar uit om het komende jaar, samen met de PNN-bestuursleden en de promovendivertegenwoordigers van de universiteiten, de positie van promovendi te verbeteren. “Promovendi zijn cruciaal voor het onderzoek en onderwijs aan universiteiten. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een kwetsbare positie: hun doorstroommogelijkheden in de wetenschap zijn beperkt en ze zijn vaak afhankelijk van hun begeleiders. Het PNN verenigt promovendi en heeft zo de mogelijkheid hun belangen op de agenda van beleidsmakers te zetten.”

Verschillende onderwerpen vragen de komende periode nadrukkelijke aandacht. Zo volgt PNN de ontwikkelingen rondom het experiment promotieonderwijs in Groningen op de voet. Mattijssen: “Het argument dat promovendi als student meer vrijheid in hun project zouden hebben weegt op geen enkele manier op tegen de werknemersrechten die ze verliezen. Promotieonderwijs betekent netto dus een verslechtering van promotietrajecten.” Ook de toestroom van internationale beurspromovendi brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. “De beurzen die deze promovendi ontvangen zijn vaak onvoldoende om in Nederland van rond te komen.” Verder blijven ook het mentale welzijn van promovendi, de kwaliteit van de promotietrajecten en de kansen van promovendi op de arbeidsmarkt belangrijke punten waar PNN zich voor blijft inzetten.

Voor twee nieuwe speerpunten waar het PNN de komende jaren meer aandacht aan wil gaan besteden, zijn binnen het dagelijks bestuur van PNN portefeuilles gecreëerd Tjitske van Engelen (Amsterdam UMC) is aangetrokken voor de portefeuille diversiteit en zal zich gaan inzetten voor de problemen waar specifieke groepen promovendi in Nederland tegen aanlopen. Carola Schoor (Maastricht University), zelf buitenpromovendus, zal zich in het bijzonder gaan inzetten voor de belangen van buitenpromovendi, een grote groep promovendi die vaak uit het oog verloren wordt. Daarnaast zal ze ook als communicatieadviseur gaan optreden voor het PNN. Voor de zomer zijn Kimberley Anneveldt (Isala Zwolle) en Nicolien van Vliet (LUMC) reeds aangetreden als respectievelijk nieuwe secretaris en bestuurslid UMC’s. Mattijssen: “Met in totaal negen bestuursleden is het PNN helemaal klaar voor alle uitdagingen in het nieuwe academisch jaar!”