PNN licht voor over arbeidsvoorwaarden in Groningen

Op vrijdag 20 september organiseert de Rijksuniversiteit Groningen zijn jaarlijkse Groningen PhD Day. In de programmering van deze dag is ook Promovendi Netwerk Nederland aanwezig, samen met het Groningen Graduate Interest Network (GRIN), om een workshop te geven rondom arbeidsvoorwaarden, na succesvolle edities eerder dit jaar in Wageningen, Leiden, Utrecht, en Groningen. Sinds begin dit jaar zet Promovendi Netwerk Nederland zich , in samenwerking met de vakbond voor de wetenschap (VAWO), actief in om promovendi voor te lichten over hun rechten.  PNN en GRIN gaan het gesprek aan met promovendi over hun plek binnen de universiteit, conflictsituaties, en de rechten waar ze aanspraak op kunnen maken.

Promovendi Netwerk Nederland

Promovendi blijken vaak onvoldoende op de hoogte, en dat zorgt voor misstanden en mentale problemen. Betere voorlichting is een belangrijke eerste stap om dit te voorkomen.  Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) zet zich al decennia op landelijk niveau in voor de belangen van promovendi. Eerlijke contracten zijn een speerpunt voor PNN. Zo brengt PNN jaarlijks de Monitor Arbeidsvoorwaarden uit, waarin PhD contracten in Nederland onder de loep worden genomen. Daarnaast verzet PNN zich al lange tijd actief tegen het experiment met studentpromovendi. Daar komt vanaf dit jaar actieve voorlichting over promovendirechten bij.

Nieuwe cao, nieuwe rechten

De nieuwste cao-NU, die in 2018 inging, biedt een vertrekpunt om promovendi te informeren over hun arbeidsrechten. Hierin is een aantal belangrijke verbeterpunten opgenomen met betrekking tot de positie van promovendi (zie tevens het bericht hier). Zo is voor het eerst vastgelegd dat een promotiecontract in beginsel vier jaar fulltime moet zijn, is er duidelijkheid geschapen over verlenging van het contract bij ouderschapsverlof en is de mogelijkheid tot een stage tijdens het promotietraject vastgelegd. PNN informeert promovendi hierover, zodat deze rechten ook in de praktijk gebracht gaan worden. PNN werkt hierbij nauw samen met de VAWO, de vakbond voor de wetenschap, en de lokale promovendi-overleggen.

Voorlichting

Op 20 september vindt de vierde voorlichtingsbijeenkomst van dit jaar plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen, na succesvolle edities in Wageningen, Leiden, en Utrecht. Ook wordt hard gewerkt aan een ‘know your rights’ leaflet, waardoor alle promovendi  over hun rechten geïnformeerd worden. Voor een gezond promotieklimaat zijn eerlijke contracten van essentieel belang. Het vergroten van de kennis van promovendi over hun rechten is daarbij een eerste stap. Voor een gezond promotieklimaat zijn eerlijke contracten van essentieel belang. Het vergroten van de kennis van promovendi over hun rechten is daarbij een eerste stap.

Tijd: 20 september 2019 10:35 – 11:20 (klik hier voor het volledige programma)

Locatie: Trompsingel 27, 9724 DA Groningen

Organisatie: Groningen PhD Day