PNN organiseert derde voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsvoorwaarden in Utrecht

Sinds enkele maanden is Promovendi Netwerk Nederland actief bezig om promovendi voor te lichten over hun rechten. Promovendi blijken daar namelijk vaak onvoldoende van op de hoogte te zijn, en dat zorgt voor misstanden en mentale problemen. Betere voorlichting is een belangrijke eerste stap om die te voorkomen. Na succesvolle eerdere edities in Wageningen en Leiden vindt op 27 juni de volgende voorlichtingsbijeenkomst plaats in Utrecht, in samenwerking met de vakbond voor de wetenschap (VAWO) en het PhD Network Utrecht (PROUT). Op het programma staan onderwerpen als zwangerschaps- en ouderschapsverlof, de verhouding tussen onderzoek en andere taken en de transitievergoeding.

Promovendi Netwerk Nederland

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) zet zich al decennia op landelijk niveau in voor de belangen van promovendi. Eerlijke contracten zijn een speerpunt voor PNN. Zo brengt PNN jaarlijks de Monitor Arbeidsvoorwaarden uit, waarin PhD contracten in Nederland onder de loep worden genomen. Daarnaast verzet PNN zich al lange tijd actief tegen het experiment met studentpromovendi. Daar komt vanaf dit jaar actieve voorlichting over promovendirechten bij.

Nieuwe cao, nieuwe rechten

De nieuwste cao-NU, die vorige zomer inging, biedt een mooi uitgangspunt om promovendi te informeren over hun arbeidsrechten. In deze cao is namelijk een aantal belangrijke verbeterpunten opgenomen met betrekking tot de positie van promovendi (zie tevens het bericht hier). Zo is voor het eerst vastgelegd dat een promotiecontract in beginsel vier jaar fulltime moet zijn, is er duidelijkheid geschapen over verlenging van het contract bij ouderschapsverlof en is de mogelijkheid tot een stage tijdens het promotietraject vastgelegd. PNN informeert promovendi hierover, zodat deze rechten ook in de praktijk gebracht gaan worden. PNN werkt hierbij nauw samen met de VAWO, de vakbond voor de wetenschap, en de lokale promovendi-overleggen.

Voorlichting

Op 27 juni vindt de derde voorlichtingsbijeenkomst van dit jaar plaats in Utrecht, na succesvolle edities in Wageningen en Leiden. In het najaar van 2019 zullen andere universiteiten volgen. Ook wordt hard gewerkt aan een ‘know your rights’ leaflet, waardoor alle promovendi bij aanvang van het proefschrifttraject over hun rechten geïnformeerd worden. Voor een gezond promotieklimaat zijn eerlijke contracten van essentieel belang. Het vergroten van de kennis van promovendi over hun rechten is daarbij een eerste stap.

Tijd: 27 juni 2019 17.30 – 19.00 (inloop vanaf 17.00)

Locatie: Drift 21, Utrecht – Sweelinckzaal (kamer 0.05)

Organisatie: PROUT