Vacature: Onderzoeker project Selectie & Toegankelijkheid (Onderwijsinspectie)

Momenteel zoekt de Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) een enthousiaste promovendus die gedurende een half jaar als onderzoeker bijdraagt aan de projectgroep Selectie en Toegankelijkheid van de afdeling Hoger Onderwijs.

Vanzelfsprekend participeer je in het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling:

Je neemt deel aan het overleg in de projectgroep Selectie & Toegankelijkheid, het afdelingsoverleg en het teamoverleg. De tijdelijk onderzoeker vervult ook de rol van projectsecretaris. Daarnaast behoort incidentele inzet in andere werkzaamheden (instellingsonderzoeken, ronde tafels, gesprekken met externen) tot de mogelijkheden, al naar gelang je interesse en de kansen die zich voordoen.

Onderzoeksachtergrond:

Onderzoeksproject Selectie en Toegankelijkheid

De rendementen in het hoger onderwijs zijn al jaren (te) laag. Om die rendementen op orde te krijgen, heeft de minister diverse maatregelen genomen om de mogelijkheden van selectie voor en na de poort uit te breiden. Het betreft onder meer de maatregelen die mogelijk zijn gemaakt door de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) die per 1 september 2013 inwerking is getreden, zoals de studiekeuzecheck.

De maatregelen schuren mogelijk met het idee van een voldoende breed toegankelijk HO. We voeren daarom een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de gevolgen van de wet KiV. We onderzoeken hoe instellingen selecterende maatregelen invoeren en of er sprake is van een cumulatie van maatregelen. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de spanning die er bestaat tussen brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs enerzijds en het streven naar een hoger niveau en grotere selectiviteit anderzijds.

Andere onderwerpen van onderzoek zijn het invoeringsproces van volledige decentrale selectie bij bacheloropleidingen met een numerus fixus met ingang van studiejaar 2017-2018 en studenten met een functiebeperking.

Meer informatie vind je hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *