Anne de Vries nieuwe voorzitter Promovendi Netwerk Nederland

Op vrijdag 22 juni 2018 is Anne de Vries door de Algemene Ledenvergadering (ALV) verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi N​etwerk Nederland (PNN). De promovenda van Tilburg University volgt Rolf van Wegberg op die na twee jaar het bestuur van de belangenorganisatie voor promovendi verlaat.

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi. Als zodanig komt PNN in een groot aantal dossiers op voor promovendi. Zo heeft het zich de laatste jaren onder meer uitdrukkelijk verzet tegen het uitkleden van het Nederlandse promotiestelsel. Volgens De Vries blijft dit een punt van zorg: “Het aantal Nederlandse promovendi is de laatste jaren explosief gegroeid en er wordt steeds vaker op proefschrifttrajecten beknibbeld. Zo worden proefschriften een verdienmodel. PNN biedt hier tegenwicht aan en dat blijf hard nodig.” Verder zet PNN zich in voor gelijke arbeidsrechten voor promovendi. In het kader daarvan blijft PNN het experiment met promotiestudenten in Groningen kritisch volgen. De Vries: “Promovendi zijn onmisbaar voor het Nederlandse onderzoek en onderwijs. Het zijn werknemers en dat moet zo blijven.” Een ander punt dat hoog op de agenda staat, is het psychische welzijn van promovendi. Promovendi kampen namelijk vaak met stress en andere psychische klachten. PNN pleitte daarom meermaals voor grootschalig onderzoek naar psychische klachten onder promovendi en zal dit blijven agenderen.

De Vries heeft zich de afgelopen jaren binnen haar eigen universiteit al ingezet op deze kerndossiers. De Vries: “Ik zie het als een eer om dit op nationaal niveau voort te kunnen zetten en alle promovendi in Nederland een stem te geven. Ik kijk uit naar de samenwerking met de andere PNN-bestuursleden en de promovendi-vertegenwoordigers aan de universiteiten.” Ook de samenwerking met partijen zoals de vakbonden, politieke partijen en VSNU blijft van groot belang. Er staat namelijk veel op de agenda. Naast de arbeidspositie en het welzijn van promovendi, zal PNN zich hard moeten blijven maken voor een goede begeleiding van promovendi, verbeterde kansen op de arbeidsmarkt en de positie van internationale promotiestudenten. Verder wil de Vries zich richten op misbruik en integriteitsproblemen die zich kunnen voordoen rondom promotietrajecten. “Kortom, er is veel te doen en ik heb er zin in!”.

Naast de wisseling van het voorzitterschap zijn er meer veranderingen binnen het bestuur van PNN. Marten van der Meulen (Radboud Universiteit) is aangesteld als vice-voorzitter en er zijn drie nieuwe bestuursleden: Fanny Vuik (Erasmus MC), Reinder Broekstra (RUG) en Martijn Stoutjesdijk (Tilburg University). Stoutjesdijk vervult een nieuwe functie binnen PNN: als intern-voorzitter zal hij zich onder meer bezighouden met de verdere professionalisering van de organisatie. Ook gaat hij onderzoeken of PNN in aanmerking zou kunnen komen voor overheidsfinanciering, naar analogie met studentenorganisatie ISO.