Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling verlenen steun aan het Professional PhD Program (PPP) door hun naam aan het project te verbinden. De samenstelling van het comité laat zien dat er een breed academisch draagvlak bestaat voor het PPP. De leden delen de overtuiging dat het project een belangrijke bijdrage kan leveren aan de loopbaanontwikkeling van promovendi, het benadrukken van de waarde van een promotie buiten de academische wereld, en de versterking van de bestaande banden tussen wetenschap, bedrijfsleven en publieke sector.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Prof. Dr Ed Brinksma
Rector magnificus Universiteit Twente

Dr Karl Dittrich
Voorzitter VSNU

Prof. Dr Jos Engelen
Voorzitter NWO en hoogleraar experimentele fysica aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. Dr Jeroen Geurts
Voormalig voorzitter De Jonge Akademie en hoogleraar translationele neurowetenschappen aan VUmc Amsterdam

Voor meer informatie lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail ons via info@hetpnn.nl!