Voor wie?

(1) Voor wie is het PPP bedoeld?

Het PPP is voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, onderzoeksinstelling, of universitair medisch centrum die tijdens het promotietraject werkervaring willen opdoen. De vacatures worden voornamelijk gericht op medewerkerpromovendi, maar buitenpromovendi kunnen ook in aanmerking komen en worden aangeraden om te solliciteren. Het PPP staat open voor promovendi met de Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit. Afhankelijk van de vacature kan kennis van het Nederlands en/of het Engels worden vereist alsmede specifieke vaardigheden voor de vacature. De promovendus moet het PPP wel kunnen afmaken tijdens het promotietraject.

(2) Hoe wordt de aanstelling geregeld?

Het contract wordt tussen de promovendus en het bedrijf afgesloten. PNN zorgt alleen voor vacatures bij bedrijven, het doorsturen van sollicitanten, en de evaluatie van het PPP. De promovendus moet zelf toestemming van de begeleider(s) vragen om deel te nemen aan het PPP en de arbeidsovereenkomst aan te passen. PNN kan helpen als de promovendus de begeleider wil overtuigen van het nut van het PPP. De vacatures binnen het PPP zijn voor 0,2-1,0 fte voor 3-6 maanden. Dat betekent dat de promovendus de aanstelling bij de universiteit moet aanpassen, soms onbetaald verlof moet nemen, en het einddatum moet verlengen. In sommige gevallen moet toestemming worden gevraagd voor verlenging van de wetenschapsfinancier.

(3) Word ik betaald voor het werk?

Het bedrijf betaalt de promovendus tijdens het PPP conform de promotiesalaris van de betreffende CAO NU/UMC/OI. Dat betekent dat de maandelijkse salaris van de promovendus in principe gelijk blijft tijdens het PPP. Dit kan echter afwijken afhankelijk van hoe de aanstelling bij de universiteit is geregeld.

(4) Wat wordt van mij verwacht?

De vacatures binnen het PPP zijn meestal projectgericht en kunnen worden uitgevoerd in de tijdsperiode van het PPP. De promovendus stelt samen met de leidinggevende(n) van het bedrijf een projectplan waarbij de taken duidelijk zijn voor de promovendus. De promovendus krijgt begeleiding en feedback van de leidinggevende(n) en wordt behandeld als een gewone medewerker van het bedrijf.

(5) Welke vacatures worden aangeboden?

Vacatures komen regelmatig aan de orde op basis van de deelnemende organisaties. In het verleden zijn er vacatures geweest bij, onder andere, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap, NWO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Rabobank, en de Universiteit van Amsterdam. PNN probeert vacatures voor promovendi binnen alle wetenschappelijke disciplines te creëren en hoopt in de toekomst het aantal vacatures binnen het PPP uit te breiden. Alle actuele vacatures zijn te vinden op de vacaturewebsite van het PPP en worden via Academic Transfer verspreid.

(6) Kan ik een bedrijf zelf benaderen?

Promovendi kunnen zelf het initiatief nemen om bedrijven te benaderen en te vragen of zij interesse hebben in (een soortgelijke aanstelling) als het PPP. In dat geval mag de promovendus deze brochure opsturen aan het bedrijf. PNN is verder bereid om meer informatie over het PPP en advies aan de promovendus en het bedrijf te geven.

(7) Is het PPP wettelijk toegestaan?

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid mag van de maximale termijn van twee jaar worden afgeweken voor arbeidsovereenkomsten met als doel de educatie van de werknemer en voor zover verlenging voor de afronding van de opleiding noodzakelijk is (zie artikel 7.668a van het Burgerlijk Wetboek). In de CAO is de aanstelling van promovendus als educatie aangemerkt. Het contract van een promovendus kan voor de afronding van het proefschrift worden verlengd omdat dat niet leidt tot een vast dienstverband mits ter afronding van de opleiding (zie artikel 2.3 lid 8 en 10 van de CAO). Een werkgever zou een verlenging kunnen weigeren maar daarvoor moeten zwaarwegende bedrijfsbelangen worden aangevoerd.

(8) Hoe loopt de procedure van het PPP?

De procedure houdt 6 stappen in: (a) een bedrijf heeft een vacature voor het PPP en de vacature wordt geplaatst door PNN (b) sollicitanten sturen een motivatiebrief en CV naar PNN en de sollicitanten die aan de criteria voldoen worden doorgestuurd naar het bedrijf (c) geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en het bedrijf selecteert een kandidaat (d) een contract wordt afgesloten tussen de promovendus en het bedrijf en het project wordt uitgevoerd (e) PNN neemt tussentijds contact op met de promovendus (f) PNN zorgt voor een eindevaluatie.

Voor meer informatie over het PPP lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail ons via info@hetpnn.nl!