Getuigenissen

“Het Professional PhD Program past uitstekend bij modern wetenschapsbeleid: actieve bevordering van de wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.”
– Prof. Dr Jos Engelen (voorzitter NWO & professor bij UvA)

“Het Professional PhD Program is een mooie en noodzakelijke manier voor jonge onderzoekers om zich te oriënteren op hun carrièremogelijkheden, waardoor ook de maatschappelijke waarde van promovendi benadrukt wordt.”
– Prof. Dr Jeroen Geurts (voormalig voorzitter De Jonge Akademie & professor bij VUMC)

“Ik ervaar het PPP als zeer positief. Het geeft promovendi de gelegenheid om te zien wat werken bij NWO inhoudt. Het geeft versterking binnen bestaande programma’s en versterkt de relatie met de wetenschap. Een win-win situatie voor ons allemaal.”
– Anneke Zijlstra (voormalig beleidsadviseur bij NWO)

“Het PPP is een goede manier voor werkgevers om met talentvolle jonge wetenschappers in contact te komen die buiten de kaders van de universiteit durven denken.”
– Jasper Zuure (coördinator bij voormalig RMO)

“Ik vond het erg leerzaam om ervaring op te doen buiten de universiteit en zo mijn horizon te verbreden.”
– Judith van Dongen-van den Broek (PPP bij Ministerie van OCW)

“Ik ervaar het als verrijkend om naast mijn promotie-onderzoek aan de Universiteit Leiden bij NWO te werken. Het is boeiend en leerzaam om vanaf een andere kant en met een frisse blik naar wetenschap te kijken. Ook doe ik veel vaardigheden op die me later in mijn carrière zeker ook nog van pas komen. Ik kan een PPP-positie dus zeker aanbevelen!”
– Janna Marie Hoogendam (PPP bij NWO)

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!