Belastingdienst

Aftrek promotiekosten

Bij de aangifte inkomstenbelasting kun je studiekosten aftrekken van je belastbaar inkomen als ze gericht zijn op het uitoefenen van een (toekomstig) beroep. Dit betekent dat als je zelf kosten maakt voor je promotie (bijv. als je buitenpromovendus bent), je deze kosten af mag trekken. Ook vallen onder studiekosten de kosten verbonden aan de promotieplechtigheid. Dit zijn bijvoorbeeld:

    • De drukkosten van het proefschrift. Alleen de drukkosten van het minimum aantal exemplaren dat wordt vereist door de universiteit mogen afgetrokken worden.
    • Kosten rechtstreeks verbonden aan de academische plechtigheid, specifiek kosten van (gehuurde) voorgeschreven kleding voor promovendi en paranimfen (aftrekbaar boven de €250).

Oftewel: alleen kosten die verplicht moeten worden gemaakt bij de verdediging vallen hieronder. Een diner of feest na de plechtigheid kun je bijv. niet aftrekken.

Het maximum aftrekbare bedrag is €15.000.

Studiekosten zijn overigens slechts aftrekbaar als ze gericht zijn op het uitoefenen van een (toekomstig) beroep. Als de promotie hier niet op gericht is (bijv. na pensionering), dan zijn de kosten verbonden aan de promotieplechtigheid niet aftrekbaar.

Wellicht ten overvloede, maar als kosten vergoed worden (bijv. door je afdeling of een fonds), dan zijn de kosten niet aftrekbaar.

Ten slotte is van belang dat de studiekosten alleen aftrekbaar zijn voor het jaar dat de kosten gemaakt zijn, m.a.w. dat de plechtigheid plaatsvond.

Bron: website en persoonlijke correspondentie Belastingdienst.

 

Disclaimer: aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.