Publicaties

Door de jaren heen heeft het Promovendi Netwerk Nederland meegewerkt aan verschillende onderzoeken onder promovendi. Ook hebben wij een aantal position papers geschreven, meest recent over het fenomeen promotiestudent. Op deze pagina vind je de links naar deze rapporten en papers.

Onderzoek: De promovendus als docent. PNN ism het ISO (2016)

Optimaliseren van de doorstroom van gepromoveerd talent naar een functie in de maatschappij. PNN & PCDI (2015).

Promoveren in Nederland: motivatie en loopbaanverwachtingen van promovendi. Rathenau Instituut ism PNN (2014).

PNN Position paper: Experiment promotiestudent (2013)

PNN Position paper: Bursalen en afwijkende aanstellingsvormen (2010)

Tussen wens en werkelijkheid; carrièreperspectieven van jonge onderzoekers (2006)

PNN Charter Bursalen / Promotie-student (2006)

Rendement Verkend; Succes- en faalfactoren van promotietrajecten aan Nederlandse universiteiten (2005)

Resultaten Arbeidsmarktenquête Jonge Wetenschappers (2000)

CategorieënGeen categorie