Promotiestudenten

Nederland staat internationaal bekend als een land met een goed onderzoeksklimaat; er wordt veel en van goede kwaliteit gepubliceerd. Promovendi spelen hierbij een belangrijke rol. Zij vormen ruim eenderde van het wetenschappelijk personeel en zijn in Nederland vaak aangesteld als werknemer.

Al langere tijd gaan er echter stemmen op om dit systeem te veranderen. De VSNU en het Ministerie van OCW zien promovendi eerder als studenten dan als werknemers. Zij willen de aanstellingsvorm dan ook aanpassen en promovendi aanstellen als zogenaamde “promotiestudenten”. Indien promovendi aangesteld zijn als student ontvangen zij echter geen salaris, maar een beurs. Zij bouwen dan geen pensioen op, hebben onder andere geen recht op ziekte- of zwangerschapsverlof en geen recht op een eigen werkplek. Kortom: de situatie van promovendi zal dan verslechteren, waardoor promoveren minder aantrekkelijk wordt.

Het Promovendi Netwerk Nederland is tegen de invoering van de zogenaamde promotiestudent en heeft dit ook altijd zo verkondigd in de media (zie ook de onderstaande persberichten voor meer informatie.) Vanuit de regering bestaat er veel belangstelling om de promotiestudent in te voeren. De minister van OCW heeft ondanks een negatief advies van de Raad van State in de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs van januari 2013 meegenomen dat zij een experiment wil starten met promotiestudenten op verschillende universiteiten. Hierdoor lijkt het er helaas sterk op dat “de promotiestudent” er toch gaat komen.

Via deze pagina zullen we jullie up-to-date houden. Mocht je in de tussentijd toch vragen hebben of problemen ervaren met je eigen aanstelling, dan kan je altijd contact met ons opnemen via: info@hetpnn.nl o.v.v. “aanstelling”.

Relevante PNN persberichten:
18 oktober 2016: Promovendi Netwerk Nederland: RUG negeert regels
18 oktober 2016: Rijksuniversiteit Groningen springt te los om met promovendi
11 mei 2016: Bezuinigingen over de RUG van universiteiten (opinieartikel op ScienceGuide)
11 mei 2016: Promotiestudent toch niet zo populair bij universiteiten
26 februari 2016: Alleen Groningen dol op Promotiestudenten
19 januari 2016: Raad van State Kritisch over Promotiestudent
8 januari 2016: Officiële bekendmaking experiment Promotiestudent
11 september 2015: Leidse medezeggenschap zet streep door experiment promotiestudent
3  juli 2015: Promovendi betalen of beurs
2 juni 2015: Duizenden handtekeningen tegen experimenteren met promotiestudenten
2 maart 2015: Overzicht inbreng schriftelijk overleg experiment promotieonderwijs
12 februari 2015: Ervaringen van een beurspromovendus
11 februari 2015: On-wetenschappelijk experiment met promovendi
17 juni 2014: Reconstructie ervaringen met experiment promotiestudent jaren 90
2 december 2013:
PNN uit zorgen over en geeft aanbevelingen voor experiment promotiestudenten
13 juli 2013: Promovendi kritisch over bursalensysteem
22 mei 2013: Zaak promovendi kansrijk bij Hoge Raad
26 april 2013: Teleurstellende uitspraak in zaak bursaalpromovendi 
22 januari 2013: Promotiestudent geschrapt uit de wijziging op de Wet op het hoger onderwijs 
4 oktober 2011: Artikel in Trouw 
27 september 2011: Bursalenstelsel 
11 april 2011: Kamervragen over invoering bursalenstel 
2 maart 2011: Campagne tegen het bursalenstelsel