Onderzoeksscholen

In Nederland maakt een groot aantal van de promotietrajecten deel uit van een landelijke onderzoekschool. Deze, vaak interuniversitaire, organisaties bieden vakinhoudelijke cursussen aan promovendi, faciliteren kennisuitwisseling en leveren een externe begeleider die bij eventuele problemen tijdens het promotietraject kan bemiddelen. Bovendien zijn deze onderzoeksscholen bij uitstek geschikt om potentiële promovendi een overzicht te bieden van de keuzemogelijkheden binnen het Nederlandse academische landschap, waardoor jong talent zelf kan kiezen voor een promotieonderwerp en promotor. Het PNN pleit in dit charter daarom voor het behoud van een belangrijke rol voor bestaande landelijke onderzoeksscholen

De onderzoeksscholen worden in Nederland sinds 1992 door de Erkenningscommissie onderzoeksscholen (ECOS) van de KNAW om de zes jaar beoordeeld. Op de website van de ECOS is een overzicht gegeven van de landelijke onderzoeksscholen in Nederland.

Alle erkende onderzoeksscholen.

Niet alle vakgebieden kennen een landelijk samenwerkingsverband. In dit geval ligt de organisatie van het promotietraject volledig in handen van een lokaal onderzoeksinstituut of graduate school. Raadpleeg voor deze instellingen de websites van de universiteiten.

Ter oriëntatie op graduate schools in het buitenland kunnen de volgende websites behulpzaam zijn:

www.gradschools.com
www.internationalgraduate.net